slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "žurba".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
roda. Oni, koji za njima dolaze, sa istom žurbom seju, sa istom žurbom žanju i jedu plodove, i sa
za njima dolaze, sa istom žurbom seju, sa istom žurbom žanju i jedu plodove, i sa istom prazninom
upute na drugu lokaciju, čime je variran efekat žurbe . I sad sledi ključna tačka - na putu između dve
koji utiče na to da li će osoba stati i pomoći - žurba . Oni kojima je rečeno da požure na drugu
4.000 godina, bila je smrtna kazna. 2. Mačka u žurbi može da trči i do 50 km / h. 3. Mačije uvo može da se
nedostatka magnezijuma ali i života punog žurbe , brige i bola koji dovodi do dugoročnoh
tržištu. žurbe , nerviranja, stresa, samo uz dečji osmeh,
se i ponašajte. žurbe , neće ništa da pobegne. Ako ne znate šta da
zato što je smatrao da nije bilo opravdanja za žurbu u pregovorima i da je delegacija Vlade. Po
u oči i tokom pregovora? Kome je išla na ruku žurba za koju su se javno zalagali; ili želja da se
ni ozbiljnijih komentara, grubih pritisaka, žurbe i ponižavajućih uslova u kojima je došlo do«
valja požuriti. I Janči Hes ovde kreće sa žurbom , on nema vremena kao ostali, a onda se ipak vrati
zaslugom pasa. Intervencije se izvode bez žurbe . Zbog sigurnosti, znak života koji uoči neki
princip veoma podsećaju na vetar oni su uvek u žurbi , brzi i nesređeni. Jesen je sezona u kojoj vata
onaj koji stigne gde je namerio. Bez panične žurbe .
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.