slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "afazija".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
Odeljenje neurologije primljena sa motornom afazijom i piramidnim deficitom do nivoa plegije desne
buđenja pacijentkinje. Na terenu se uočava afazija i slabost desne polovine tela. Ne mogu se dobiti
, somnolentna. Zaostaje motorna afazija i piramidni deficit do nivoa plegije desne
, o biološkim osnovama humane komunikacije, o afazijama , aleksijama, agrafijama, akalkulijama,
pregled dijagnostičkih metoda, tretmana afazije , kao i pitanja restitucije jezičkih funkcija
deo ove knjige predstavlja niz testova za afazije . Knjiga sadrži i...
(prvi opis Parkinsonove bolesti u regionu, afazija , spinalna nozologija, mišićne distrofije,
/ ili jezik sa 20,1 %, alalija sa 13,1 %, razvojna afazija i / ili disfazija sa 10,7 %, surdomutitas sa 8,4 %
4,2 %, eholalija sa 2,3 %, bradilalija i stečena afazija i / ili disfazija sa po 1,4 %, dislexia i
paralizu, autizam, mentalna retardacija, afazija , disphasia, Demencija, degenerativne
. Uobičajena je klinička slika hemi ple gi je sa afazijom ako je oštećena dominantna hemisfera (obično
do novih tretmana poremećaja govora, kao što je afazija (poteškoće u govoru nakon šloga ili povrede
), ili disleksija. afazijom , koji obično imaju oštećenja leve hemisfere,
čiji uzroci leže u oštećenjima mozga ( afazija , disleksija). Budući da neurolingvistička
prosti nalazi ukazuju na ovaj poremećaj. Afazija (Aphasia)
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.