slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "buknuti".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
vremena da se razradi, ali ne dugo posle zablokirao je. Pitao sam se sta se desava sve dok odjednom nije buknuo
. Naravno, prvo se nastoji da se ta infekcija izleči, međutim, kod nekih pacijenata infekcija ponovo bukne
smeštena u okolnim zgradama. Eksplozija je oštetila i neke od njih, pa je u zgradi Ministarstva za naftu buknuo
potrebom za kontrolom i samokontrolom. Sve drugo je tek privremeno gašenje požara koji može uvek iznova buknuti
bili ništa manji junaci. Oni su bili iskra koja je s drugim iskrama stalno tinjala i iz koje je najzad buknuo
igra... Nisu detinjasto uobražavali da će sami isterati fašiste. Hteli su da budu samo iskra iz koje će buknuti
Napominjem da su meni kao laiku te reakcije na ruci bile više-manje slične, a znam da neka deca cela buknu
godine. Atmosfera je bila u celoj Evropi puna elektriciteta, i varnica u Parizu bila je dovoljna da bukne
puška. Još jače se to oseti posle francuske julske revolucije. I zaista, u novembru 1830 u Poljskoj buknu
vatrogasca sa osam vozila lokalizovali su požar za nekoliko minuta, a još nije poznato usled čega je buknuo
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.