slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "holecistitis".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
Framingham ova studija imala je slične rezultate [ 7 ]. Bruce i saradnici [ 8 ] u svom radu ističu incidence holecistitisa
kratkotrajno olakšanje Anamneza sa kliničkom slikom je veoma upečatljiva i dovoljna je da se postavi dijagnoza holecistitisa
ishrana i održavanje idealne težine tela osnovne su preventivne mere za nastanak hroničnog kalkuloznog holecistitisa
slučajeva uzrokovano začepljenjem vrata žučne kese ili žučnog kanala kamenom, zbog čega se zove opstruktivni holecistitis
analiza slučaja pacijenta u sedmoj deceniji života koji je operisan laparoskopskim putem zbog hroničnog holecistitisa
starosti od 14 do 30 godina, hirurški tretiranih u Opštoj bolnici Leskovac, usled hroničnog kalkuloznog holecistitisa
prejedanje koje vodi zastoju žuči, udruženo sa opekotinama, traumom, velikim operacijama. Kod opstruktivnog holecistitisa
muskulature koja svojom kontrakcijom potiskuje žuč u žučne kanale i dalje u dvanaestopalačno crevo. Akutni holecistitis
tegobama i visokom temperaturom 30. septembra ove godine. Lekari su ustanovili da boluje od akutnog holecistitisa
može da se pojavi kamen u žuči koji u 90 odsto slučajeva prouzrokuje upale zida žučne kese ili akutni holecistitis
holecistitis je uvek udružen sa žučnim kamencima i može da nastane kao rezultat ponavljanja akutnog holecistitisa
stanja. Dijeta i nagli gubitak telesne težine takođe mogu implicirati nastanak hroničnog kalkuloznog holecistitisa
stanje ne poboljša treba razmotriti potrebu za operativnim lečenjem tj. holecistektomijom. Hronični holecistitis
Od strane digestivnog trakta, bol u grudima je pratio ezofagealni spazam, gastritis i ulkusnu bolest, holecistitis
etiološki značaj. Simptomi često počinju u detinjstvu kumulirajući sa godinama. Otuda prevenciju kalkuloznog holecistitisa
do godinu dana pre hirurške intervencije. Zaključak: Najčešći etiološki faktori kalkuloznog hroničnog holecistitisa
ženski pol, gojaznost i nasledni faktor. Cilj rada je evaluacija etioloških faktora hroničnog kalkuloznog holecistitisa
implikatore razvoja bolesti. Suprotni su stavovi o uticaju pušenja na patogenezu hroničnog kalkuloznog holecistitisa
holagog, diuretik, laksativ, antireumatik. Koristi se kod slabog apetita, atonične dispepsije, kao i kod holecistitisa
2,4 % ispitanih bolesnika, do 30 godina u 3,2 %. O J Kelly opisao je u svom radu hronični kalkulozni holecistitis
godine u Opštoj bolnici Leskovac bili podvrgnuti holecistektomiji usled dijagnoze hroničnog kalkuloznog holecistitisa
%, bio uzrasta 10 do 14 godina. Slični rezultati opisani su i u literaturi.Schroeder [ 5 ] je opisao holecistitis
holesterola Inhibira se katabolizam holesterola u žučnoj kesi. Sa godinama incidenca hroničnog kalkuloznog holecistitisa
morbiditeta i povećane incidence hospitalizacije u zdravstvenim ustanovama. Etiologija hroničnog kalkuloznog holecistitisa
eozinofilija. Ekstraintestinalni oblici bolesti su retki, ali kod pacijenata sa AIDS-om opisani su akalkulozni holecistitis
pušačima. Framingham-ova studija opisuje da u poređenju sa nepušačima, pušači imaju nižu stopu incidence holecistitisa
slučaja. Indikacija za operaciju bila je pomisao na moguću malignu alteraciju, i u 1 slučaju kalkulozni holecistitis
Oboljenja žučne kesice U oboljenja žučne kesice koja zahtevaju hirurški tretman ubrajaju se: nekrotični holecistitis
svoje studije opisali 10,9 % žena i 4,8 % muškaraca hirurški tretiranih usled hroničnog kalkuloznog holecistitisa
opšteg stanja i lokalnog nalaza, karakterističan je za zapaljenjske procese u abdomenu (apendicitis, holecistitis
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.