slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "jugoslavija".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
{{item.avg > 0 ? item.avg : "0.00"}}
{{ item.freq}}%
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
se nalazi prepoznatljiva fotografija sa Drugog zasedanja AVNOJ-a, kada su udareni temelji " druge " Jugoslavije
je nenadoknadiv gubitak za našu Partiju, njenu omladinsku organizaciju - Savez komunističke omladine Jugoslavije
2011. godine smrt je istrgla iz naših borbenih redova Generalnog sekretara Nove komunističke partije Jugoslavije
propisu je ustrojena za vojne osiguranike. Ako neznaju, vojno zdravstvo se sprovodi po Zakonu o Vojsci Jugoslavije
Zastava, SCAMMEL, FAUN. Našim vozilima opremeljene su sve vatrogasne jedinice i svi aerodromi bivše Jugoslavije
fizičko vaspitanje i rekreaciju). Raspadom zemlje, Savez se transformiše u Savez za sportsku rekreaciju Jugoslavije
samo otrcana fraza. Statut i ostala akta nisu bitno promenjena u svom sadržaju od nastanka Sindikata u Jugoslaviji
je Niš i prešla u lt Valjevo zajedno sa svojim mužem. Tamo je radila ilegalno i ostala do okupacije Jugoslavije
Sve vreme rata, do 1945. godine, Franja je bio direktor fabrike, a zatim je predao novim vlastima NFR Jugoslavije
najstarija ronilačka organizacija na ovim prostorima. Osnovana je u Parizu 1956 godine gde smo mi ( Jugoslavija
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.