slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "kabadahija".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
preduzeću da prikazuje gubitke i veće nego što bi morala da ima. I da se naravno u preduzeću ponašaju kao kabadahije
na Sretenje mi objavljujemo ne samo početak bune protiv granice, početak bune protiv novih dahija i kabadahija
u vlasništvu njihovih školskih drugova. Po pravilu, u svakoj školi se na ovaj način ističe po jedan kabadahija
nazivaju trucizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumentacija posluže: kabadahija
službena tajna i da se tako štiti privatnost pacijenta. " Ovo upozorenje govori da imamo posla ne samo sa kabadahijama
god da ih ima i kakvih god da su boja. Pa Turci su bili bolja vlast svojevremeno od svih ovih naših kabadahija
podjednako tegobnom socijalnom dramom i društvenom nepravdom. Ipak, krivica što nam i dalje vladaju kabadahije
ostavi Ivka u nekoj kafani i ode u pratnji pandura da mu oslobodi kuću. Predsednik nastupi oštro prema kabadahijama
po nadimku Mućun. Mićun je bio jedan od najmarkantnijih ljudskih figura svoga vremena. Imao je zvanje kabadahije
drugom na staranje " Draga Milena, iskreno se nadam da niste prosvetni radnik Ja nisam roditelj malih kabadahija
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.