slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "kontekst".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
kako bi se stvorio utisak većeg prostora. Novi objekat svojom originalnom fasadom teži da se uklopi u kontekst
morfosintakse. Svaka didaktička jedinica sadrži tekst u kome je predstavljen problem koji je potrebno uočiti u kontekstu
jednu. Nije dobro čak iako NE upotrebljavamo sa nekim negativnim glagolom da bismo dobili pozitivan kontekst
osećaju prilično nelagodno. Oni, u najvećem broju slučajeva, ne znaju dovoljno da bi prepoznali širi kontekst
istorijskim činjenicama o Kosovu. Drama prikazuje sam epilog tog tragičnog mita čija je jedina realnost kontekst
podataka u svim oblicima. Osim kvantitativnog zapisa podataka, ta specifikacija omogućuje i beleženje konteksta
i toga da može biti drugačije. Voleo bih da imam vremena da ova moglo, možda i može okružim čitavim kontekstom
proizvoda za najraznovrsnije Kingston je verovatno najambiciozniji kada govorimo o domaćem tržištu u kontekstu
seminara na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. oktobra održana je tribina Tumačenje hendikepa u kontekstu
ZA MIGRACIJE I HUMANITARNE AKTIVNOSTI Istražuje prinudne migracije na prostorima bivše Jugoslavije u kontekstu
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.