slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "kvalitetni".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
ih pogura, a da tamo gde snage nema da se iznedre kvalitetni projekti, izradu takvih projekata podrži i
, uspešno su prošli taj proces i pokazali se kao kvalitetni i izuzetno interesantni za decu koja upisuju
moderan ples i igra - pepoznaju kao dobri i kvalitetni projekti. Velike baletske produkcije i
vrste papira među kojima se ubrajaju i visoko kvalitetni papiri.
inovativni dizajn, vrhunska završna obrada i kvalitetni materjali. Neutralne podne i zidne keramičke
došli iz Matematičke gimnazije veoma kvalitetni . Vladana je kazala da na alumni sajtu postoje
sajamske manifestacije, jer su obrazovani, kvalitetni i poletni turistički vodiči ono bez čega se ne
PR-a, što dodatno poskupljuje ceo projekat. Kvalitetni komentari puno doprinose za SEO optimizaciju.
kvalitetni . U ponudi imamo kompletne setove, klipove sa
. Prevozeći Beograđane i njihove goste, ovi kvalitetni autobusi su do marta 2008. godine prosečno
oznaku kontrolisanog geografskog porekla. kvalitetni priplodni materijal. Preuzmite tekst i
stočarstva. Ovom uredbom se obuhvata kvalitetni priplodni materijal goveda, ovaca / koza i
stanovima i poslovnim apartmanima odabrani su kvalitetni i dugotrajni materijali koji stanarima
ukupno 974 takmičara i 1351 nastupom. Izuzetno kvalitetni streljački tereni koji su među najboljima u
svi, na svim nivoima. Ne postoje dovoljno kvalitetni proizvodi, bez sposobnih izvođača radova, bez
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.