slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "naseobina".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
obrazovanja i u sredinama van velikih gradskih naseobina , i dodelio RudNet - u finansijska sredstva za
kulturnim slojevima ranijih praistorijskih naseobina .
naseobina i kulturnih nalazišta praistorijskog perioda
izaziva oluje koje brišu sa lica zemlje ljudske naseobine ). Drama jasno pokazuje kako religija koristi
pružala varošica Crawley, jedna od tipskih naseobina naslonjenih na obod jednog drugog velikog
veka i početkom XIX veka, iako tragovi ljudskih naseobina sežu u doba Rimljana, ali se odnose i na staro
jelena. Arheološka nalazišta ljudskih naseobina na tlu Srbije sežu do doba paleolita, 40.000
sleti na površinu bi bila reciklirana u prvu naseobinu , a roboti bi pre toga pripremili teren. U prvom
počinje istraživanja i dolazi do otkrića naseobine , organizovane ljudske zajednice, koja se
cara, koji bi sišao s prestola i spustio se u naseobine čergaške, ne samo da s čergašima živi i posmatra
Drvengrad, jednu autentičnu i jedinstvenu naseobinu sa svim svojim kulturnim dešavanjima. Život u
materijalnih dobara i nicanje urbanih naseobina rasli su iz časa u čas, međutim proporcionalno
salašarske skupine (Bukurov, 1975). naseobine su salaši. To su poljoprivredni stanovi,
jedan od najlepših gradova na ostrvu. Naseobina je osnovana još od strane čuvene Nurigi
: Ribarski trg), postoje tragovi ljudskih naseobina počev od bronzanog doba, dok najdrevniji
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.