slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "period otplate".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
{{item.avg > 0 ? item.avg : "0.00"}}
{{ item.freq}}%
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
menica: 100 RSD perioda otplate : 186,825.10 RSD
politike banke. Na ovaj način se takođe može uštedeti imajući u vidu da ovakvom otplatom smanjujete dug, skraćujete period otplate , što bitno utiče na ukupan iznos dugovanja prema banci.
dugovanja njihovih klijenata. period otplate kredita, na osnovu čega se može zaključiti da se skraćenjem perioda otplate smanjuje i iznos duga, i na taj način može
način može uštedeti određeni iznos. Svakako se preporučuje i delimična otplata se jer se i na taj način može skratiti period otplate ili smanjiti visina mesečne rate kredita koji otplaćujete. Na navedeno se posebno treba obratiti pažnja u slučaju
navedeno se posebno treba obratiti pažnja u slučaju korišćenja dugoročnih kredita kod kojih veći deo duga u kasnijem periodu otplate čini upravo kamata.
ALPHA BANK omogućavaju da kupite klima uredjaj na kredit od 6 do 36 sa fiksnom dinarskom ratom i kamatom tokom celog perioda otplate kredita.
stopu na nivou referentne kamatne stope Narodne Banke Srbije, što je za oko pet procentnih poena niže od tržišne cene. Period otplate biće 18 meseci, u koji je ukljucen i poček od 5 meseci. Preduzeća će moći ova sredstva da koriste za likvidnost ili
kredit sa učešćem. Ukoliko se odlučite za kredit sa depozitom, imajte u vidu da depozit ostaje u banci tokom celog perioda otplate kredita, što može biti i do 30 godina.
iz budžeta Republike pod veoma povoljnim uslovima (kamata iznosi 0,5 %) i taj deo se otplaćuje u poslednjih pet godina perioda otplate kredita. To znači, ukoliko uzimate kredit na 25 godina, u prvih 20 godina otplate kredit vraćate banci, a poslednjih
: period otplate :
prvog reda ili zaloga period otplate kredita u slučaju kupovine komercijalnog vozila
kamate (ističemo da se radi o plaćanjima kamate, ali ne i glavnice). perioda otplate u kojem država subvencioniše kamatu. Da pojasnimo, država subvencioniše CELOKUPAN iznos kamate u prve 3 godine i
vezane za kredit, jer u ovom ugovoru koji sam ja dobio ni reci nema o kamatama, samo pise iznos refinansiranja, rata, period otplate itd... Jos me samo interesuje da mi kazete kako da se uclanim u vase udruzenje Efektiva i sta mi je sve potrebno? Hvala.
, uz korišćenje stambenog kredita, i upoznaće se sa rizicima koji postoje i prilikom kupovine stana i tokom celokupnog perioda otplate kredita.
pokreće struja koju proizvedu solarni paneli. To znači da se za navodnjavanje ne troše drugi energenti. Svuda u svetu, period otplate investicije kod solarne pumpe je u periodu od 3 do 7 godina, zavisno od kapaciteta i energenta koji ga zamenjuje.
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.