slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "piljiš".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
i moraćeš održati riječ da svršiš treću i četvrtu klasu ove godine. A misliš da je to lako? Moj sinak, trebaće da dan i noć piljiš u knjigu "... Ja obrekoh da ću, tijem više što se i Vlado bješe poduhvatio da će isto ispuniti što i ja, a pop Kezo se
spremaš za posao, dok pereš zube, dok se voziš gradskim autobusom na drugu obalu Save, dok prevodiš (), dok peglaš i piljiš kroz prozor na opusteli ponoćni novobeogradski bulevar, uvek si zajedno sa nekim, i, više od toga, uvek si zajedno sa
, znaš da je tvoj čovek, i odmah želiš da ga upoznaš, da mu se obratiš, da ga dodirneš, nisi u stanju da skineš pogled, samo piljiš u njega, dok ti je lice crveno kao paradajz, usne ti se razvlače, disanje ti se ubrza, a ništra drugo ti se ne događa osim
. Nešto joj se sliva u grlo. Glasno guta pljuvačku i nastavlja da ga gleda. Posle par minuta se iznervirao. Šta je? Šta piljiš u mene? Neka nova tehnika zavođenja, a? Iz časopisa, pretpostavljam? I prezrivo khmmmm. O Bože, kako ga je mrzela tog
. piljiš u mene? "vrisnu sestra" Ja nisam imala sreće, a drugi jesu. Prosto naslušala si se puno bajki i veruješ u to kao da ti je
, iako Andrej nema ni približno tako feminizirano lice. Kao da mu je sestra, nasmejala se zlobno u sebi. piljiš u ljude, obratio joj se.
i skerletni pojas s kopčom u obliku zmijske glave. Ženina put je bila ta koja je izazivala na sopstveno skrnavljenje. Piljiš kao Vilkins, branitelj ljudskih sloboda i razvratnik - reče, pa se nasmeja. Opet se setio brata i opet je ona, kao da mu je
pare, zaobidješ u velikom luku sekretaricu, a od direktora pobegneš u drugu kancelariju... Kad je najlepše doba dana, piljiš u ekran gde neki "idioti" pojma nemaju sa fudbalom... uveče na dugo i na široko raspravljaš da li ili ne treba menjati
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.