slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "pozdravima".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
Milošević nije počeo razgovor mnogobrojnim pozdravima rukovodiocima naše zemlje i vatrenom
i ključ u lečenju bolesti. pozdravima
: Idite i dalje hrabro svojim putem. pozdravima i obećanjem da ćemo Vas svim snagama podržavati
dobri. pozdravima E. H.
. Kad kroče na most u kutiju da ubace paprić sa pozdravima i željama kako most da se zove. Da pređu. S druge
početka. Dalje » pozdravima prilikom susreta?
nas ima u drugim ljudima, u prijateljstvima, u pozdravima , u rodbinama, u obiteljima... Ako napraviš
nacista na gradskom trgu s hitlerovskim pozdravima .
, lepo odevenih, spremni da me okupiraju svojim pozdravima . Divno mirišu, zaista. Trudili su se da ne
najboljoj verziji sebe. pozdravima . Posmatrajte decu kako se pozdravljaju s
pozdravima , kao i na komentaru. Uglavnom ste u pravu što se
premorena sa posla on mi je ulepšao dan svojim pozdravima i simpaticnim šalama. U njemu sam pronašla
da poredimo beleshke. pozdravima mami. Jedan od najboljih profesora kroz celo
da je veliko eto odakle strah pozdravima . Kažeš, ovaj blog ti je nekada bio vrlo drag. Zar
, mahale španskim zastavama i fašističkim pozdravima izazivali proindependentiste, kojima je,
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.