slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "prenos".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
grupama, mentorski rad, konsultacije. Bodovna vrednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa
Ugrađeni pasivni PoE sistem značajno olakšava instalaciju jer je dovoljan samo jedan eternet kabl za prenos
polazno i odredišno mesto unutar granica Republike Srbije. Osim navedenih vrsta prevoza uključen je i prenos
dok koristite telefon u inostranstvu. Osnovna odlika pametnih telefona je njihova potreba za stalnim prenosom
alternativa koja omogućava korišćenje pogodnosti telefonije na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa
brojni segmenti kablovskih distribucionih sistema nisu ni pokriveni, posebno povratni smer i optički prenos
Z-78.6-125. Detektor dima (registrovanje dima korišćenjem optičkog principa rasipanja svetla) za sprečavanje prenosa
dođe do udaraca teleskopa ili montaže. Zato vam nudimo ove postavljene torbe specijalno napravljene za prenos
imate li nešto posebno što želite da prenesete čitaocima. Knjige nikada nisu bile omiljeni medijum za prenos
kablovskih distribucionih sistema starim standardima nisu bili ni pokriveni, posebno povratni smer i optički prenos
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.