slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "promotivni".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
materijal pri izradi zemljanog posuđa), promotivni prikaz tehnologije izrade zemljanog posuđa na
proizvoda na neograničen broj načina: promotivni kod kojim se ostvaruje popust prilikom naredne
, bio je to začetak plana koji je doveo da taj " promotivni paket "uskoro počne da donosi matičnoj
i da bismo vam povremeno slali reklamni / promotivni materijal njihovih marketinških i strateških
Monohydrochloride promotivni materijali
manifestacija na kojoj je deljen zdravstveno promotivni materijal, a sugrađani su ispisivali poruke na
i bratsku ljubav promotivni film o serijalu Stupovi duhovnosti, kojim su
su prelistavali monografiju i uzimali promotivni štampani materijal. Gosti su posluženi kafom,
u 11 h postavljen je štand na kome je deljen promotivni materijal sa preventivnim porukama (brošure,
u 11 h u maloj Sali hotela Ambasador održan je promotivni doručak sa članovima neformalnih klastera
. Saznajte više na strani Adobe Creative Cloud promotivni period.
od strane EU pripremio odgovarajući promotivni materijal.
. Takođe, svakog novog klijenta očekuje promotivni poklon banke.
»je najveći međunarodni kulturni, književni i promotivni projekat slovenske literature, pa tako i
Republike aktivisti su delili preventivni promotivni materijal. Cela akcija je organizovana u
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.