slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "rizikujemo".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
reagujemo. To ne znači da treba da budemo neodgovorni i brzi na odlukama ali ponekad je potrebno da rizikujemo
da će mu biti loše. Možda smo suviše oprezni, ali kada je reč o zdravlju vozača ne želimo nimalo da rizikujemo
Filozofskog fakulteta u 17 časova. Ne smemo da okrećemo glavu pred uzrocima nasilja, jer na taj način rizikujemo
da očekujete u drugim zemljama. Ne znajući koliki bakšiš treba dati u hotelu, restoranu ili taksiju, rizikujemo
mogu da sve kolač želimo i iseći figura, previše. Kada je dolazi do ishrane, ako pokušamo da se to sve rizikujemo
sekunda da imamo i da uložimo i dušu i snagu u tom pravcu Za ` ` MOŽDA ` ` - smatram da ne bi trebalo da rizikujemo
ranijih vremena, mi danas plivamo u informacijama. Ali mi informacijama hranimo elektronski mozak, a rizikujemo
smo kažnjeni. U nastavku smo probali zatvoreniju varijantu, a kada ni to nije prošlo odlučili smo da rizikujemo
nećete davati deci. Ne znamo da li bi nešto od laka moglo da prodre u unutrašnjost jajeta, pa da onda ne rizikujemo
usmerena je na osobu koja vas privlači. Odmah zatim, podiže se i nivo testosterona, pa smo spremni da rizikujemo
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.