slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "terenski rad".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
236.19
65%
{{item.avg > 0 ? item.avg : "0.00"}}
{{ item.freq}}%
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
iskustvima naših korisnika kojima je terenski rad postao pravo zadovoljstvo. Jednostavno lakše
, prevodilac, lekar i sl.). Princip rada je terenski rad , tako da se žrtvi pruža podrška u lokalnoj
, kroz projekat Public Art Public Space (PaPs). Terenski rad i istraživanje urađeno je 2006. godine a
programa podrške za svako dete, inkluziji i terenskom radu . Sagledavanjem porodičnog i društvenog
stanovništva odvijaće se uporedo sa terenskim radom . Namera je da se glavnim akterima koji utiču na
pristup bankarskim uslugama veoma otežan, ali terenski rad i redovno prisustvo Savetnika za klijente
stvari, kako tematski tako i idejno. Terenski rad u grupama, svakog vikenda novi zadaci i teme.
telefonski ili se direktno posećuju kroz terenski rad (između 30 i 50 mladih). Svake godine obeležava
u Svratištu ali i u modifikovanoj formi kroz Terenski rad i mobilisanje lokalne zajednice i medija da se
i turizmolozi bili su u prilici da se kroz, terenski rad i teorijsku analizu, upoznaju sa specifičnim
, jeziku društvene sredine. Terenskim radom , stručnjaci će sakupiti i stvoriti prvu srpsku
dok je praktični neefikasan, jer se ne predviđa terenski rad .
i nespremni da rade sa decom "; da je, na osnovu terenskog rada , poseta porodicama i razgovora sa roditeljima
bacaju, cepaju ili zaborave kod kuće; da na terenskom radu uglavnom sarađuje sa roditeljima, koji na
. Dodatak za topli obrok, nadoknada za terenski rad i godišnji odmor su uključeni u poresku
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.