slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "trigeruje".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
podataka skoro ista u oba smera komunikacije. Kad god klijent pošalje govorne podatke AP tački, AP se trigeruje
nikakvo grananje, tj. da se sva grananja opisuju u tačkama proširenja. Prvi korak opisuje događaj koji trigeruje
kod movem iz memorije u registre uvek postoji jedan ciklus chitanja iz RAM-a, koji ne ide nigde. Ali trigeruje
moguće prikupiti unutar određenog vremenskog intervala. Ako se analogno-digitalni konvertor (A
pa da im niz toliko spominjani OBRAZ poteče topla suza ljubavi, solidarnosti i saosećanja koju inače trigeruje
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.