slični izrazi i sinonimi u savremenom hrvatskom, slovenskom i srpskom
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "kardiomiopatija".
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primjeri iz općenitog korpusa
Korpus hrWac
hrWaC je korpus hrvatskog jezika (Clarin.si)
za kardiovaskularne bolesti. kardiomiopatija (TTK) je bolest nedovoljno razjašnjene
Eno.si
oglas
« ili tahikardijom inducirana kardiomiopatija (TIC). Prebrza f. ventrikula u okviru
« prirode dijagnoze aritmijom inducirane kardiomiopatije preporučam, da kada se posumnja na AIC što
strukturne bolesti srca kao hipertrofijska kardiomiopatija (HCM) i aritmogena kardiomiopatija desne
kardiomiopatija (HCM) i aritmogena kardiomiopatija desne klijetke (ARVC). Nasljeđuju se
aresta (67 %) bila je infarkt miokarda, u 22 % kardiomiopatija . Prosječno vrijeme od dolaska na Odjel do
. S druge strane, udruženost dilatacijske kardiomiopatije (DK) s GE nije dovoljno istražena. Prema
srca, valvularne greške, prirođene mane, kardiomiopatije , akutne miokarditise, te ostale upalne i
u liječenju infrakta, angine pektoris, kardiomiopatija , aritmija
živaca, a javljaju se i simptomi hipertrofične kardiomiopatije . Istraživanja pokazuju da koenzim Q 10, u
sindroma te problematiku ishemijske kardiomiopatije i ishemijske mitralne insuficijencije.
srčane bolesti (25,1 %) s najčešćom dijagnozom kardiomiopatije , te cerebrovaskularne bolesti s udjelom od
kardiomiopatija
je senilna katarakta, cerebralni infarkt i kardiomiopatija . (Tablica 4.). Analizom najčešćih dijagnoza
U ovom korpusu nema primjera upotrebe za taj izraz.