sl
hr
sr
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWaC
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.
Tražite slične reči
Upotrebite okvir za pretraživanje ...
... ili kliknite jednog od donjih primera:
Nema rezultata
Upotrebite okvir za pretraživanje.