slični izrazi i sinonimi u savremenom hrvatskom, slovenskom i srpskom
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "paklitaksel".
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primjeri iz općenitog korpusa
Korpus hrWac
hrWaC je korpus hrvatskog jezika (Clarin.si)
bolesti i preživljenje do 6 mjeseci . Ni u jedne bolesnice nije bilo progresije bolesti tijekom primjene paklitaksela . Tijekom 2002. godine, nakon što je kombinacija paklitaksela s karboplatinom prihvaćena kao standardna
Eno.si
oglas
neke bolesnice su još uvijek u tijeku liječenja, ne možemo dati prikaz preživljenja . Tijekom primjene paklitaksela imali smo svega dvije ozbiljnije alergijske reakcije, koje su bile zbrinute i kemo terapija se nastavila
liječenju žena s rakom jajnika . Naša Klinika je bila među prvima koja je počela koristiti nove protokole s paklitakselom , ali do 1997. godine bolesnice su ga morale same kupovati . Od te godine imali smo ga pravo propisivati
63 % . Kod nje treba provesti adjuvantnu ( dodatnu ) kemoterapiju koja mora sadržavati antracikline i paklitaksel . Uz takvu kemoterapiju ti se izgledi povećavaju za 10 % - 11 % Prema vašem opisu stanja vaše majke
90 - tih godina najbolji rezultati u prvim fazama ispitivanja postignuti su sa taksanima, posebno s paklitakselom . Petogodišnje preživljenje malignih slučajeva poboljšalo se u prosjeku 10 % u odnosu na period do
kao i u Europskoj uniji, Avastin je odobren za liječenje metastatskog karcinoma dojke u kombinaciji s paklitakselom . Povjerenstvo za humane lijekove ( CHMP ) Europske agencije za lijekove ( EMA ) je izdalo mišljenje
minuta, a nakon toga svakih 30 minuta . Rezultati U razdoblju od 1994. 2001. godine kemoterapiju s paklitakselom primile su samo 23 bolesnice ( 35,39 % ) . Tada nije bio na listi lijekova HZZO-a, KBC nije dozvoljavao
američkog kongresa, no to uvijek bude tako gdje je upleten veliki novac Već od samog početka taksol ( paklitaksel ) izazivao je puno problema van konteksta medicine . Tijekom prve komercijalne proizvodnje iz 1,2 tone
Početkom devedesetih godina počinju se rabiti novi semisintetski citostatici taksani . Jedan od njih, paklitaksel , pokazao je značajnu učinkovitost u liječenju uznapredovalog raka jajnika . Paklitaksel uz cisplatinu
6 sati prije aplikacije te ampula Synopena i Ranitidina 30 minuta prije aplikacije . Tijekom davanja paklitaksela sve bolesnice su pažljivo praćene : tlak i puls svakih 10 minuta, tijekom prvih 30 minuta, a nakon
odobrenje za liječenje metastatskog karcinoma dojke lijekom Avastin ( bevacizumab ) u kombinaciji s paklitakselom kod bolesnika koji nisu bili prethodno liječeni kemoterapijom . Ova se odluka temelji na rezultatima
sve do konca 2001. godine . ASCO ( American Society of Clinical Oncology ) je 1998. godine kombinaciju paklitaksela s karboplatinom proglasilo » zlatnim standardom « u liječenju uznapredovalih stadija raka jajnika .
laparotomiju, u ostalih 63 ( 97 % ) učinjena je histerektomija s adneksektomijom . U 35 bolesnica ( 53,85 % ) paklitaksel je primijenjen u prvoj liniji, a u 30 bolesnica ( 46,15 % ) kao druga linija kemoterapije . Sve bolesnice
koristi u liječenju metastatskog HER2 negativnog raka dojke . Primjenjuje se u kombinaciji s citostatikom paklitakselom ( Taxol ) . Ovaj lijek spriječava rast novih krvnih žila koje hrane tumorski proces ( tzv. anti VEGFR
liniju, a posljedica su iscrpljenosti koštane srži ranijim kemoterapijama . Alergijske reakcije na paklitaksel uz pravilnu premedikaciju su prihvatljive i bez ozbiljnijih posljedica . U sklopu projekta
adenokarcinom pluća ( iako sam nepušač ) i do danas sam primila 6 ciklusa kemoterapije ( cis platina paklitaksel ) . Nemam je namjeru više nastavljati nego tražim alternativna rješenja . Papaja mi je zazvučala jako
dobro opće stanje, uredni laboratorijski nalazi, bolesnice mlađe od 70 godina . Zaključak Kombinacija paklitaksela s cisplatinom / karboplatinom je vrlo učinkovita u liječenju bolesnica s epitelnim tumorima jajnika
) Kod nekih lijekova su izmijenjene smjernice za liječenje, pa će se tako citostatici gemcitabin i paklitaksel od sada primjenjivati u prvoj i drugoj liniji liječenja raka pluća . Ti su lijekovi podjednako učinkoviti
nakon inicijalne laparotomije, u kombinaciji sa platinskim spojem U sekundarnom liječenju raka jajnika paklitaksel je indiciran za liječenje metastatskog raka jajnika nakon što je izostao uspjeh standardne terapije
bolesnika s metastatskim karcinomom debelog crijeva ( kolona ili rektuma ) Bevacizumab u kombinaciji s paklitakselom namijenjen je za prvu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom dojke Bevacizumab u kombinaciji
sekvencijski nakon terapije s doksorubicinom i ciklofosfamidom ( AC terapija ) . Adjuvantna terapija paklitakselom treba se koristiti kao alternativa produženoj AC terapiji Paklitaksel je indiciran za primarno liječenje
liječenja bolesnica s metastatskim HER2-negativnim rakom dojke . U tom pokusu kombinacija bevacizumab-a i paklitaksel-a pokazala je značajno veću djelotvornost u postizanju povlačenja bolesti i u produljenju perioda bez
taksani, a generički naziv mu je docetaksel . Drugi citostatik iz skupine taksana je gore navedeni paklitaksel . Uz Adriamicin iz skupne antraciklina, taksani su danas najučinkovitiji citostatici za lijelečenje
bolesnica liječenih ciklofosfamidom . Karboplatin se u novije vrijeme koristi u kombiniranoj terapiji s paklitakselom umjesto cisplatine zbog manje toksičnosti . Dvije meta-analize Advanced Ovarian Cancer Trialists Group
s rakom dojke i pozitivnim hormonskim receptorima, a takav je tumor vaše prijateljice, pokazuju da paklitaksel ne doprinosi značajno poboljšanju rezultata Na ovom portalu Cybermed, portal za bolesnike postoji
: " Zavod ne može razmatrati promjenu postojeće smjernice na Listi lijekova za lijekove gemcitabin, paklitaksel i docetaksel na način kako ste predložili jer je mimo propisane procedure . Prijedlog za promjenu,
dobila 1988. godine Sad će mi valjda smanjiti terapiju U primarnom liječenju raka jajnika paklitaksel je indiciran kod bolesnica s uznapredovalim ili rezidualnim tumorom ( > 1 cm ) nakon inicijalne laparotomije
0 / 8 pregledanih ) Učinjena je kvadrantektomija i preporučena mi je i odrađena kemoterapija 4 AC 4 paklitaksela , te zračenje desne dojke 25 x 8 boostova na ležište tumora . Moje pitanje jest što znači povišen marker
od 6 mjeseci, odgovoriti će na kemoterapiju s karboplatinom s karboplatinom u 30 % slučajeva, a na paklitaksel u 40 % . Za razliku od onih koje su razvile progresiju boelsti tijekom liječenja i kod njih je odgovor
podrijetla za liječenje zloćudnih lijekova spadaju biljni alkaloidi ( vinblastin, vinkristin, vinorelbin, paklitaksel ) . Ovi se lijekovi vežu za diobeno vreteno, zaustavljaju diobu stanice u metafazi mitoze i uzrokuju
novijih citostatika se najviše ispituje topotekan i gemcitabin, sami ili u kombinaciji s cisplatinom i paklitakselom . Odgovor na ove citostatike kreće se od 15 % - 25 % . Od ranije su poznati oralni etopozid, ifosfamid
pretpostavljam da će kasnije biti uključen još i jedan citostatik iz skupine taksana, najvjerojatnije paklitaksel . Što se tiče citostatika " Taxotere-a ", on je samo jedan iz skupine citostatika koji se nazivaju
oblici liječenja ne pokažu uspješnima . Također se koristi u kombinaciji s kemoterapijskim lijekovima paklitakselom ili docetakselom kao prva linija liječenja metastatskog karcinoma dojke . Ako primate trastuzumab u
rezultata tog pokusa zatraženo je u Americi od FDA-a odobrenje za primjenu bevacizumaba u kombinaciji s paklitakselom u prvoj liniji liječenja bolesnica s metastatskim HER2-negativnim rakom dojke . Postupak dobivanja
sagnem prema naprijed ili naglo ustanem ? Jako sam uplasena . Molim Vase misljenje Taksani ( paklitaksel ili docetaksel ) su citostatici koji su prije petnaestak godina uvedeni u liječenje raka dojke . Oni
izgledi da preživi godinu dana su vrlo mali oko 25 % - 30 % . Liječenjem kemoimunoterapijom koja sadržava paklitaksel i trastuzumab ( " Herceptin " ti bi se izgledi popravili na oko 60 % . Također je moguće primijeniti
stanica . Farmaceutski div Bristol-Myers Squibb zainteresirao se za ovu molekulu, te joj promijenio ime u paklitaksel , a svojem lijeku kojeg su kasnije razvili dali su naziv Taksol . Promjena naziva molekule, pa čak
kemoterapije od 7 14 dana . Veći problem nam je u 40 % bolesnica bila trombocitopenija, kada se uz paklitaksel primijenila karboplatina, i to uglavnom u bolesnica koje su liječene zbog recidiva bolesti . Ni u
stenta . Upravo ugradnjom stentova koji otpuštaju lijek ( antiproliferativni lijekovi - sirolimus, paklitaksel ) došlo je do dramatičnog smanjenja navedene posljedice U slučaju elektivne implantacije stenta preporuke
docetakselom kao prva linija liječenja metastatskog karcinoma dojke . Ako primate trastuzumab u kombinaciji s paklitakselom ili docetakselom, pročitajte upute i za te lijekove Poštovani / a, imam 22 godine i nedavno
razlikovalo u ove dvije terapijske skupine : 22 mjeseca s paklitaksel / karboplatin u odnosu na 21,7 mjeseci s paklitaksel / cisplatin . Toksičnost Nuspojave Paklitaksel / Karboplatin Paklitaksel / Cisplatin Leukopenija gr.4
progresije bolesti nije se statistički značajno razlikovalo u ove dvije terapijske skupine : 22 mjeseca s paklitaksel / karboplatin u odnosu na 21,7 mjeseci s paklitaksel / cisplatin . Toksičnost Nuspojave Paklitaksel
nuspojava uočeno je da su alopecija, temperature, neutropenija, alergijske reakcije češće kod grupe s paklitakselom , mijelosupresija je podjednaka dok su gastrointestinalne tegobe manje nego u bolesnica liječenih ciklofosfamidom
prirodnog materijala . Gotovo svi antibiotici dobivaju se iz mikroorganizama, lijekovi protiv tumora poput paklitaksela i navelbina, lijekovi za srce koji sadrže digitoksin te lijek protiv malarije artemizinin tek su neki
kemoterapija sa snažnijim stupnjem djelotvornosti koja uz antracikline uključuje i taksane ( docetaksel ili paklitaksel ) . Dobar dio stučnjaka misli da takvu kemoterapiju treba primijeniti i kod bolesnica iz srednjerizične
radi o HER-2 tumoru indicirana je primjena kemoimunoterapije s kombinacijom taksana ( docetaksel ili paklitaksel ) i trastuzumaba 1. Herceptin se nalazi na listi lijekova HZZO-a za liječenje bolesnica s metastaskim
od cisplatina kao temeljnog citostatika i još jednog od novijih citostatika kao što su gemcitabin, paklitaksel ili navelbin ( nije dostupan u Hrvatskoj ) . Tim se kemoterapijskim protokolima prosječno preživljenje
otopina elektrolita, drugi imatinib mesilat, treći interferon beta-1b, zatim slijede rituksimab, paklitaksel , eritropoetin itd. ( vidi Tablicu 12 ) . Promet lijekova po županijama prikazan je na način da je
na koji se pozivate i koji je naveden i knjizi, a čiju su konačni rezultati nedavno objavljeni, paklitaksel i bevacizumab su primjenjivani u prvoj liniji liječenja bolesnica s metastatskim HER2-negativnim rakom
estrogenskom receptorskom statusu . Zasad nema dokazane razlike u efikasno ¬ sti između nekog od taksana . Paklitaksel je više ovisan o načinu primjene, ima bolje rezultate u tjednoj primjeni, dok je za docetaksel uobičajena
traje Rezultat GOG158 jasno je pokazao da je paklitaksel / karboplatina jednako učinkovit protokol kao i paklitaksel / cisplatina, ali zbog lakše primjene i manje toksičnosti treba ga smatrati standardom u terapiji
toksičnost 14 % 27 % 39 % 5 % Periferna neuropatija / duže traje Rezultat GOG158 jasno je pokazao da je paklitaksel / karboplatina jednako učinkovit protokol kao i paklitaksel / cisplatina, ali zbog lakše primjene
indiciran za liječenje metastatskog raka jajnika nakon što je izostao uspjeh standardne terapije sa platinom Paklitaksel je indiciran u adjuvantnom liječenju raka dojke s pozitivnim limfnim čvorovima sekvencijski nakon terapije
biljezi Ca 15 - 3 55,91, CEA 151,4 ) . Budući je ovo bio zadnji ciklus odobrene serije kemoterapije paklitakselom , a klinički, radiološki i biokemijski prati se dobar odgovor u smislu regresije bolesti, upućena
( s 23 na 37,5 mjese ci ) . Zahvaljujući studiji GOG 111 i europsko-kanadskoj studiji, kombinacija paklitaksela u dozi od 175 mg / m2 uz karboplatinu 5,0 7,5 AUC svaka 3 tjedna kroz 6 8 ciklusa smatra se danas »
standardom « u liječenju uznapredovalih epitelnih novotvorina jajnika . Kod oba istraživanja ispitivan je paklitaksel u istoj dozi od 175 mg / m2 uz cisplatinu u dozi od 75 mg / m2 nasuprot ciklofosfamida s dozom od 750
. Alopecija, neutropenija, temperatura i alergijske reakcije su bile češće kod bolesnica liječenih paklitakselom u odnosu na one liječene ciklofosfamidom, mijelosupresija je bila podjedna ka, a gastrointestinalnih
znakova postojanja bolesti ) koriste 5 - fluorouracil, doksorubicin, epirubicin, ciklofosfamid, paklitaksel , docetaksel . Uglavnom se daju u trotjednim ciklusima ( ukupno 6 - 8 ciklusa ) kako bi se organizam
HER-2-pozitivnom tumorima kao što je to i vaš i bevacizumab ( " Avastin " koji se upotrebljava u kombinaciji s paklitaksel-om ( " Taxol " u prvoj liniji liječenja metastatskog, za sda samo HER-2-negativnog, raka raka dojke
linija KT ili RT ) s manje od 10 % CR.8 Od citostatika koji se upotrijebe u drugoj liniji, najčešći je paklitaksel s odgovorom od 30 40 %, topotecan s 15 25 % odgovora, zatim slijede gemcitabin, etoposid i ifosfamid
Jedan od njih, paklitaksel, pokazao je značajnu učinkovitost u liječenju uznapredovalog raka jajnika . Paklitaksel uz cisplatinu / karboplatinu poboljšava dužinu slobodnog intervala ( s 13 mjeseci za CP protokol,
m2 uz paklitaksel, 135 mg / m2 . Oba istraživanja pokazala su da je ukupni odgovor na kemoterapiju s paklitakselom 73 - 77 % u odnosu na 60 - 63 % s ciklofosfamidom, preživljenje 38 mjeseci u odnosu na 24 mjeseca
cisplatinu, 75 mg / m2 uz ciklofosfamid 750 mg / m2, dok je druga primala cisplatinu 75 mg / m2 uz paklitaksel , 135 mg / m2 . Oba istraživanja pokazala su da je ukupni odgovor na kemoterapiju s paklitakselom 73
dokazano produljenje medijana preživljenja bez progresije bolesti pri liječenju Avastinom u kombinaciji s paklitakselom za 5,5 mjeseci u odnosu na liječenje paklitakselom kao monoterapijom . EMA je ranije ukinula odobrenje
nadopunu indikacije za lječenje metastatskih mekotkivnih sarkoma lijekovima L01BC05 gemcitabin, L01CD01 paklitaksel i L01CD02 docetaksel . Pomozimo zajedno oboljelima, olakšajmo im borbu protiv ove teške bolesti na
progresije bolesti pri liječenju Avastinom u kombinaciji s paklitakselom za 5,5 mjeseci u odnosu na liječenje paklitakselom kao monoterapijom . EMA je ranije ukinula odobrenje za liječenje metastatskog karcinoma dojke Avastinom
citostatik cisplatina 75 mg / m2 ili karboplatina AUC 5, što nema utjecaja na učinkovitost protokola . Paklitaksel smo primijenili u trosatnoj infuziji uz prethodnu propisanu premedikaciju : Dexamethason 20 mg 12 sati
taksane ( HZZO za slučajeve kao što je vaš odobrava liječenje po shemi 4 x adriamicin i ciklofosfamid 4 x paklitaksel ), zatim lokoregionalno zračenje i nakon toga jiš 5 godina provoditi adjuvantnu hormonoterapji . Uz
doksorubicinu, kaptoprilu, bleomicinu, 5 - fluorouracilu, retinoidima, tetraciklinima, etopozidu, paklitakselu , hidroksilaminu Odvajanje nokta od podloge može biti posljedica nasljedne oniholize, nasljedne djelomične
liječenje bolesnica s metastaskim / diseminiranim, HER2 tumorima dojke, u prvoj liniji u kombinaciji s paklitakselom i kao monoterapija nakon predhodnog liječenja antraciklinima i taksanima . Sredstva za liječenje Herceptinom
liječenje zloćudnih bolesti i to : L01BC05 061 - 062 gemcitabin, L01CD01 001 - 002, 061 - 062 i 071 - 072 paklitaksel , ostvaruju samo na osnovi prijedloga povjerenstva za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj
terapija ) . Adjuvantna terapija paklitakselom treba se koristiti kao alternativa produženoj AC terapiji Paklitaksel je indiciran za primarno liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke bilo u kombinaciji
primjenjuje kao sekven cijska, odnosno kombinaciju intravenozno primijenjenih protokola s cisplatinom i paklitakselom uz intraperito nealno apliciran citostatik ( cisplatina ) . 12,13 Materijal i metode U Zavodu za ginekološku
naglašenu ekspresiju HER-2 na imunohistokemijskoj razini 3, a koje nisu pogodne za antraciklinsku terapiju Paklitaksel kao monoterapija je indiciran za liječenje bolesnica s metastatskim rakom dojke nakon što je izostao
sudjelovali su bolesnici sa uznapredovalim rakom pluća ne-malih stanica, tipa adenokarcinom koji su liječeni paklitakselom , karboplatinom i bevacizumabom te se pokazalo da ova kombinacija lijekova bolesniku donosi 45 % veću
godini i povezano je s uvođenjem cisplatina i taksana u terapiju . Prva istraživanja djelotvornosti paklitaksela ( GOG111 i European-Canadian Study ) obuhvatile su bolesnice s uznapredovalom bolešću kod kojih je
boč . 1 x6 mg / 3 ml 21.498,75 L01BC05 gemcitabin boč . 1 x200 mg 84,50 boč . 1 x1 g 399,00 L01CD01 paklitaksel boč . 1 x30 mg 231,34 boč . 1 x100 mg 693,50 boč . 1 x150 mg 1.102,91 boč . 1 x300 mg 1.991,35 L01XC02
u odnosu na 21,7 mjeseci s paklitaksel / cisplatin . Toksičnost Nuspojave Paklitaksel / Karboplatin Paklitaksel / Cisplatin Leukopenija gr.4 4 % 12 % Gastrointestinalna toksičnost gr . 3 - 4 10 % 23 % Porast temperature
paklitaksel / karboplatin u odnosu na 21,7 mjeseci s paklitaksel / cisplatin . Toksičnost Nuspojave Paklitaksel / Karboplatin Paklitaksel / Cisplatin Leukopenija gr.4 4 % 12 % Gastrointestinalna toksičnost gr .
19.071.498,14 4. J05AE04 nelfinavir 1,23 B03XA01 eritropoetin 17.464.376,11 5. C03CA01 furosemid 0,93 L01CD01 paklitaksel 15.352.457,12 6. H02AB02 deksametazon 0,84 J01DH02 meropenem 12.317.966,84 7. R03BB01 ipratropij 0,79
U ovom korpusu nema primjera upotrebe za taj izraz.