sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "črne jelše".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
samo 7,5 odstotka alkohola. (es črne jelše v Evropi. Evropska unija z zaskrbljenostjo ugotavlja, da izumirajo nižinski vlažni gozdovi. V občini Velika
kipi, najprej divji petelin iz orehovega lesa. Za globoke reliefe največ uporabljam les lipe, divje hruške in črne jelše . Doma se je nabralo kar precej izdelkov. Ker imam veliko lovskih motivov, razmišljam tudi o samostojni razstavi
nam ostane le še malo zelišč, ki se jih da nabrati. Tako v tem času nabiramo lahko še brinove plodove, skorjo črne jelše , plodove jerebike in listje oljke.
za prvo evropsko vas štorkelj pri nas. V bližnji Mali Polani smo si ogledali še obnovljen Copekov mlin in gozd črne jelše , ki je menda edini v Evropi. V predverju občinske hiše je turistična pisarna, kjer popotnika oskrbijo s
. Moram priznati, da je vse bolj opaziti dobro gospodarjenje RD Novo Mesto. črne jelše , ki svoje veje steguje daleč nad vodo. Zaradi vročine sem se stisnil v senco in sedeč na skali opazoval dogajanje v
in v javnosti slabše poznan. V Prekmurju je tudi zelo zanimiv jelšev gozd, imenovan Črni log. Gre za največji gozd črne jelše pri nas in enega največjih v tem delu Evrope. Sicer pa manjše poplavne gozdove najdemo tudi ob drugih naših rekah.
INDUSTRIJSKI šivalni stroj, prodam ali zamenjam za manjši gozdarski vitel ipd. Tel.: 031/412 688. - 2077 črne jelše in hrasta, debeline 3 in 5 cm, okoli 5 m3, prodam. Tel.: 041/580 097. - 2117
do 25. marca, ki kaže, da je zadnjem tednu marca izhlapelo več vode, kot so je tla dobila z dežjem. črne jelše označuje obdobje zgodnje pomladi. V tem času kmetovalci navadno začnejo delati na polju. Olista več kot mesec
hitro starajo. Bela vrba (Salix alba), ki je najbolj vodna, ima življenjsko dobo le dobrih trideset let. črne jelše dobro uspevajo tam, kjer je podtalnica vse leto zelo visoka z le malo nihanja, brez problemov pa prenašajo tudi
ravnico in nato vijuga do jezera. Obrežje in poplavni pas porašča značilno močvirno rastje s prevlado črne jelše .
tudi manjša sečnja. Izredno zanimiva sta loga, Črni in Polanski, ki veljata za največja strnjena sestoja črne jelše ne samo pri nas, temveč verjetno celo v Srednji Evropi. Oba pripadata združbi podaljšanega šaša in jelše Carici
obseg sadnje črne jelše, to pa zato, ker je sadnja pravzaprav edini zelo učinkovit način pomladitve sestojev črne jelše . Gozdarji so sadili le gospodarsko pomembne vrste. Izjema je le črni bor, ki so ga na Krasu sadili zaradi zaščite
macesen, ki pa se je zlasti v nižinskih legah izkazal za neprimernega. Razmeroma velik je tudi obseg sadnje črne jelše , to pa zato, ker je sadnja pravzaprav edini zelo učinkovit način pomladitve sestojev črne jelše. Gozdarji so
prizadeva za ohranitev propadajočega polanskega loga z evropsko znanim, zelo redkim in zaščitenim rastiščem črne jelše . Ugledni strokovnjak meni, da bi morali zaustaviti propadanje okoljsko ogroženih in načetih območij v
moko še mogoče zmleti na kamnu in iz nje speči prave prekmurske zlejvanke, imajo pa tudi redko območje ohranjene črne jelše . Pri Dartu so torej s pobudami v lokalnem okolju imeli srečo, na občinski ravni pa bodo za tovrstne potrebe v
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}