sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "acidofilna".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Priporočljivo je tudi jemanje probiotikov kot so acidofilne kapsule
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Najdemo ga v številnih acidofilnih skupnostih rastlin.
Večino poraščajo acidofilni kisloljubni gozdiči rdečega bora brez in doba kot zadnja faza razvoju vegetacije
Na začetku se je ukvarjal predvsem acidofilnimi bukovimi gozdovi nato pa se je kompleksno lotil raziskav
Na to kažejo kisloljubne acidofilne vrste vresje borovnica navadna arnika in srčna moč
Citoplazma je acidofilna in vsebuje številne lizosome in mitohondrije
Zaradi znanih prehranskih in terapevtskih lastnosti kultiviranih mlečnih izdelkov kot so jogurt acidofilno
tem priča tudi prisotnost borovnice ki je značilna acidofilna vrsta
ustni votlini noseče ženske se spremeni oralna flora prisotno je večje število acidofilnih bakterij kar
Druga najboljša varianta za cel nasad azalej in ostalih acidofilnih rastlin je izkop in zamenjava kompletnega
Trhlino srečamo v acidofilni vegetaciji, nastaja v kislem okolju v odsotnosti kalcijevih in magnezijevih
Besedi acidofilno in acidophilus izražata nekakšno ljubezen do kisline, ki je pa ne moremo najti ne pri
preparatu je drobno zrničast in acidofilno obarvan precipitat
Zakaj se noben ne spomni vaginalete čisto acidofilno kulturo katero bi zacepil sluznico in jo naredil
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.