sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "aleš debeljak".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
zadnji je bil aleš debeljak knjigo evropa brez evropejcev pred njim pa tomo križnar
Izbrisana: film
oglas
ali glasbo aleš debeljak
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.