sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "amfetamin".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Podatki raziskav o „uživanju amfetamina“ pogosto ne razlikujejo med amfetaminom in metamfetaminom, vendar
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Daleč najbolj razširjene droge pa naj bi bili amfetamini
Učinek lahko primerjamo z učinki amfetaminov.
Pri amfetaminih pride do posledic na zobeh predvsem zato ker je stranski učinek amfetaminov ta da zmanjšajo
Benzoti na amfetamine nič posebnega
meta amfetamin po moči
enkratna uporaba amfetaminov po mojem mnenju tud ni sporna
amfetamini so prišli zgodbo pozneje
amfetamin vsebuje aminopropan in mefedron tut pol to pomen da je mefedronu tut amfetamin al je to čist
Winston Churchill je za večurne govore parlamentu užival amfetamine
Pojavil se je na nezakonitem trgu amfetamina, kjer se prodaja in uporablja kot amfetamin, ki je nadzorovana
Med najpogostejšimi amfetamini je v svetu prepovedanih drog poznan sulfat amfetamina, v uličnem jeziku
ja definitivno ni priporočljivo uživanje amfetamina kadar si na antibiotikih
Na splošno so amfetamini (amfetamin in metamfetamin) in ekstazi med najbolj razširjenimi prepovedanimi
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.