sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "antitrombina".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
heparinom z nizko molekularno maso ali drugimi antikoagulanti, ki okrepijo antikoagulantno aktivnost antitrombina
Eno.si
oglas
in s katero preučujejo uporabo zdravila ATryn med porodom pri nosečnicah s prirojenim pomanjkanjem antitrombina
Nadomešcanje antitrombina med uporabo antikoagulantov, ki okrepijo antikoagulantno aktivnost antitrombina
Izracun potrebnega odmerka antitrombina alfa temelji na aktivnosti antitrombina v plazmi pred zdravljenjem
protein C (APC), pomanjkanje antitrombina III, pomanjkanje proteina C, pomanjkanje proteina
Pri klinicnih preskušanjih na bolnikih s prirojenim pomanjkanjem antitrombina (n =35) se je ob zdravljenju
. / ml antitrombina alfa, ko ga rekonstituiramo z 10 ml sterilne vode za injekcije.
Aktivnost antitrombina morate nato preverjati 1- 2 dnevno in odmerek ustrezno prilagajati.
potekati pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov s prirojenim pomanjkanjem antitrombina
Vsaka viala zdravila ATryn vsebuje 1. 750 i. e. liofiliziranega praška antitrombina alfa in je namenjena
.) = [(100 – raven aktivnosti antitrombina pri bolniku pred zdravljenjem v%) / 2, 28] x telesna teža
Genetski dejavniki ki povečujejo nagnjenost venski trombozi so pomanjkanje antitrombina II proteinov
Zaradi razlike v farmakokinetiki antitrombina alfa in antitrombina, pridobljenega iz plazme, morate ob
Obicajni zacetni odmerek pri operiranih bolnikih (prvotna aktivnost antitrombina 50%, telesna teža 75
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.