sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "anton trstenjak".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
je samomor vselej posledica duševne bolezni ali motnje. Takšnega mnenja je bil tudi filozof, teolog in psiholog Anton Trstenjak . Vendar mu kaže oporekati. Pogosto je namreč res tako, a ne vselej.
različnosti. Bila je na ogled ne le v univerzitetni galeriji, ampak tudi v dvorani Borisa Podrecce in dvorani Antona Trstenjaka .
predstavnika levice in desnice, kritična vsak do svoje strani. Po njegovih besedah je na oba močno vplival dr. Anton Trstenjak . Sedaj, tri leta po Grmičevi smrti, pa je čas za temeljiti študij njegovega ustvarjalnega opusa, ki obsega čez
v vsaki zreli družbi brezpredmetno. Razmišljanje o prihodnosti je lahko tvegano, vendar se pri nas o dr. Antonu Trstenjaku razmišlja in govori čedalje manj. Njegov opus pa je velik, tako da bo proučevanje Trstenjakovega dela izvedence
mladi tistega časa. Anton Trstenjak hoče povedati o človekovi duši. V spomin se mi je vtisnila predvsem njegova misel, ki me vodi še danes, namreč, da
za kakovostno starost nagradili z diplomami. Slavnostni govor bo imel profesor dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka . Kulturni program bodo obogatili člani mladinskega pevskega zbora Ciklamen in mladi glasbeniki OŠ Janka
o zlitju in harmoničnem razmerju do vsega, kar se obdaja. Anton Trstenjak po daljšem potovanju okoli sveta.
neločljiva od raziskovanja ustvarjalnosti kot take. Začetnik tega raziskovanja na Slovenskem je bil pokojni Anton Trstenjak s svojo monumentalno psihologijo ustvarjalnosti.
funkcije v ustanovah in za to prejemati honorarje, kot je v primeru Unicefa. Poudarja, da sam vodi Ustanovo dr. Antona Trstenjaka že 17 let, ne da bi pomislil na honorar ali vračilo stroškov. Če je Unicef humanitarna ustanova, ki deluje na
odločitev za samomor ne samo nepredvidljiva, temveč predvsem nezaznavna. Omenil sem oceno ljudi psihologa dr. Antona Trstenjaka , namreč, da gre za bučne in krepke ljudi in za molčeče in jokave.
komentirati, uporabil sem tudi številne primere iz vsakdanjega življenja. Anton Trstenjak zasnoval kot skupek pomembnejših misli iz svojih prejšnjih knjig. Njegovo literarno delo je zelo obsežno. Že
na Korenu, kjer prepeva s takratnim ministrom za okolje Miho Jazbinškom. Z Lojzetom Peterletom in profesorjem Antonom Trstenjakom položi temelji kamen za izgradnjo Koroškega mostu čez reko Dravo. Ker gradnji mostu nasprotujeta minister za
let v starost. Antona Trstenjaka , ki ugotavlja srečnost pri starejših, razkriva podatke, da starejšim srečo največkrat prinaša družina z
z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha« (Heb 4,15). Anton Trstenjak pripoveduje o štiridesetletni ženski Sari, ki je bila hudo bolna za rakom. Imela je že metastaze in zaradi hudih
študija je pel novo mašo v Vidmu, na svečanosti pa je v čast novomašniku spregovoril njegov rojak in profesor dr. Anton Trstenjak . Po prvih zapletih na Vranskem se je posvetil dolžnostim kaplana in hkrati izkoristil prosti čas za nadaljnji
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}