sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "blaž lukan".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Blaž Lukan blaž lukan , slovenski pisatelj, pesnik, dramaturg in gledališki kritik, , Ptuj, Slovenija
Eno: Psihomagija
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.