sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "c4p".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Meni je zelo vsec, za razliko od vseh citroenov zadnjih let, ki so mi vizuelno katastrofa; c4p, c3, c3aircross
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.