sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "cape town".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Top 3 mesto po število kriminala in umorov mogoče, cape town ni več to kar je nekdaj bil, vsi ki imajo
Eno: Psihomagija
oglas
Iščem ugodno karto za cape town
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.