sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "dane zajc".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
kulturnih domovih po Sloveniji.« Daneta Zajca Otroka reke.
ste podpisali več dokumentarcev in filmske portrete Mateta Dolenca, Staneta Jarma, Gregorja Strniše in Daneta Zajca . Vaš pripovedni način, ki se kot nekakšen pogled sprehaja po prostoru in času, ni daleč od strukture filmske
, kot sem v resnici. Strašnejši. Z leti sem postal kot oklepnik. Tank. Veliki črni bik, ki rjove v jutro, bi rekel Dane Zajc . Zdaj sem se začel še držati mrko. Mračno! Nagrbančeno, nagubano. Resno. Jezno. In z varovalno barvo že na daleč
in kruta. Za njo ne stoji le pomanjkanje, ampak tudi pohlep in zverinski nagoni, ki se jih je tako bal mladi Dane Zajc . Ne gre le za nerodovitno dolino, gre za posestvo, ki so se ga polakomnili Matija, Kolomč in Sevšek, brezdelneži,
ob delu slikarja Jožeta Tisnikarja. Pred tremi leti sem videla njegovo grafično mapo, ki je spremljala pesmi Daneta Zajca v zbirki Krokar. Tisnikarjevim krokarjem bi se Hughes poklonil.
, prozo Florjan Lipuš in Klemen Pisk. Eseja objavljata Ivo Svetina (Morje in pesem) in Aleš Debeljak (portret Daneta Zajca ). France Pibernik se je pogovarjal s pesnikom in filozofom Branetom Senegačnikom. Dva bloka besedil sta
? Dane Zajc . Med vsemi pesniki tistega in poznejšega časa je bil edini, ki je neposredno doživel vojne grozote in
pa bo Janez Ramoveš. Pod imenom Ogenj v ustih bo pel in igral harmoniko Janez Škof, pripovedoval pa Dane Zajc . Na večeru bodo predstavili tudi zgoščenki, ki so ju umetniki izdali lani. Glasbeni in literarni večer pred
, nekdanji tovarni, ki so jo spremenili v gledališče. Glavno vlogo pa je v predstavitvi vendarle igral Dane Zajc , saj je Bonski bienale predvsem festival avtorjev. Tokrat so pokazali 26 gledaliških iger iz dvajsetih
Laibacha, ne predstavljam pa si skinheada s pesmimi Daneta Zajca. Daneta Zajca o ogroženosti slovenske nacionalne substance. Pred takimi trepeta Evropa, pred Žirinovskim in ne pred
je pred štiridesetimi leti prevedel še Torston Sjofors. Jon Milos je v devetdesetih prevajal Tomaža Šalamuna in Daneta Zajca , nekaj let prej pa Anamarija Lundberg pesmi Branka Rudolfa in Pavleta Zidarja. (pz)
sovpadel s pustnim torkom. Nekatere so potekale prejšnji konec tedna, nekatere bodo 11. in 12. februarja. Daneta Zajca je medse kot posebnega gosta iz vrst ustvarjalcev besedne umetnosti na kulturni prireditvi povabilo domače
leta. Dane Zajc (drugi z leve) je prepričan, da smo Slovenci glede kulture vse preveč in prehitro samozadovoljni .
, pesmi so kratke, brez odvečnega dolgovezenja in učinkovito poantirane, je pristavil Grafenauer. Dane Zajc se v spremni besedi razpiše o tem, kaj se zgodi, če v žensko pokrajino »zabrede« moški.
in pesnike. Tako sta nastali dve izvrstni deli: oratorija Svetlane Makarovič in Milka Lazarja Deseta hči ter Daneta Zajca in Alda Kumarja Kaj se po svet godi .
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}