sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "deadwood".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Sicer pa mislim da sedaj prihaja čas kvalitetnih nadaljevank ki nekako že presega filme kot na primer deadwood
Aleš Horvat: razstava
oglas
le deadwooda nisem gledla
porežeš nepotrebne organe deadwood ljudi odpustiš ostale nagradiš
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.