sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "deleuze".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
: ' Če prav pomislim, ne. ' Sicer pa v kontinentalni filozofiji Wittgenstein ni prav posebno priljubljen Gilles Deleuze ga je celo obtožil, da je hotel filozofijo ubiti; v 30. letih so se zanj navdušili dunajski logični pozitivisti (
po levi ga je prehitela nova generacija profesorjev, ki so se razglašali za antihumaniste: Althusser, Derrida , Deleuze , Foucault. .. Med njegovimi tezami iz romana Gnus se je iz množice zaslišalo vpitje in posmehovanje, za novo
in književnosti, so pred kratkim obravnavali na simpoziju v Mariboru v okviru predstavitve francoske kulture . Deleuze je namreč prvi filozof, ki se je ukvarjal s kinematografijo kot resno umetnostjo na filozofski način, kar pomeni
zvrstjo in lastno filozofijo, kot je pojasnil Mathias Rambaud s Francoskega inštituta Charles Nodier . Deleuze je vlogo umetnosti opredelil enako kot nalogo filozofije - ustvarjati novo in se upirati naučenemu, klišejem. .
v shizoidnost, kot je to opisal R. D. Laing ( DIVIDED SELF, SELF AND OTHERS, THE POLITICS OF EXPERIENCE itd. ) , Deleuze in Guattari ( ANTI - OEDIPUS, CAPITALISM AND SHIZOPHRENIA ) in še splošneje eksistencialisti kot Dostojevski ,
naravi moderne avtobiografije. 2. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Avtorja Gilles Deleuze in Félix Guattari ji pravita tudi "anti - knjiga ". Berem jo praktično že deset let in to vedno drugače, saj od
in Jacquesa Lacana do tistega v sodobni filozofski tradiciji s filozofi, kot sta Jacques Derrida in Gilles Deleuze . Kot lahko razberemo iz programa konference, njen teoretski del razpira kar najširše polje razumevanja
GORICA 11.00 predstavitev novosti iz zbirke Koda: Državljanski eseji ( Alojz Ihan ), Proust in znaki ( Gilles Deleuze ) in Poetika ( Aristoteles ); Študentska založba, Borštnikov trg 2, LJUBLJANA 11.00 novinarska konferenca pred
, namesto nas, zato, da se bomo lahko še naprej igrali našo absurdno potrošniško igro. Francoski filozof Gilles Deleuze je zapisal: » Si vous etez pris dans le reve de l'autre, vous etez foutu. « – Če ste ujeti v sanje drugega, ste
z eksistencializmom in potem pisal » pod zaščito « drugih filozofov ( Aron, Heidegger, strukturalisti , Deleuze , idr. ), dokler ni vseh drugih zamenjal z » Velikim Drugim «, ki je zanj Bog ( v tem pogledu si z Barthesom nista več
. Z njihovo pomočjo fizična realnost postaja filmska realnost, » semiološka realnost, » svet znakov «! Gilles Deleuze , francoski filozof, ki je pisal o Baconu, Spinozi, Kantu, Nietzscheju, Proustu in Kafki, je, po lastnih besedah
besedah, izdelal » taksinomijo filmskih slik, poskus klasifikacije slik in znakov « skozi zgodovino filma . Deleuze meni, da filmske slike omogočajo izražanje misli. To pomeni, da je » filmsko mišljenje eno od vrst mišljenja. Zdi
možno primerjati ne le s slikarji, arhitekti, glasbeniki, temveč tudi z misleci ( filozofi ) «, meni Deleuze . Deleuze ugotavlja, da filmski jezik ne obstaja, temveč da so filmske slike pravzaprav » predlingvistične
možno primerjati ne le s slikarji, arhitekti, glasbeniki, temveč tudi z misleci ( filozofi ) «, meni Deleuze . Deleuze ugotavlja, da filmski jezik ne obstaja, temveč da so filmske slike pravzaprav » predlingvistične slike «. Svojo
jezik ne obstaja, temveč da so filmske slike pravzaprav » predlingvistične slike «. Svojo klasifikacijo Deleuze utemelji na stališčih ameriškega logistika Charlesa Piercea in francoskega filozofa Henrija Bergsona .
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}