sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "denegri".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Robert povej kdo Sloveniji bi bil pripravljen dati tri Obregonije denegri za tri sejančke Rebutie muscule
Aleš Horvat: umetnik
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.