sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "dr janez drnovšek".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
rešitve ) je nastala znotraj pomladanskih strank potem, ko je bil v državnem zboru za mandatarja izvoljen dr Janez Drnovšek . Očetovstvo mnogi pripisujejo predvsem Slovenski ljuski stranki in bratoma Podobnik. Dr. Janez Drnovšek je
in bi utegnil imeti v primeru, da bi se zares odločil za kandidaturo, več kot samo hipotetične možnosti v spopadu z dr Janezom Drnovškom , je verjetno dr. France Arhar. Špekulacija je zanimiva. Z Drnovškom in Arharjem kot kandidatoma bi
telesa pred bližajočimi se volitvami. Počasi se torej uresničuje napoved predsednika slovenske vlade dr Janeza Drnovška , da bi utegnila Slovenija zaradi predvolilnega časa na Hrvaškem zamrzniti pogajanja o meji na morju. Takšne
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}