sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "drevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Požene drevje spet mladice,
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
V drevju je zaplahutalo
starega drevja sadje samo pada
Zelo pol debelim drevjem
med košatim drevjem
Listje padalo je z drevja;
Sanacija drevja na cesti
letnik je gozdu podiral drevje
Takrat je drevje cvelo
Müra nosi drevje no kamenje;
Za drevjem daljavi Kamniške alpe
Sadike sadnega drevja ki ga namenjamo za sadne ograje sadimo tako kotostale sadike sadnega drevja
to drevje, zidovi stolpovi,
Gnezdi kolonijsko na visokem drevju
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.