sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "drevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
skoraj vso naravno kozmetiko. Pripravljam pa tudi sadike za permakulturni vrt v Prlekiji, tam obrezujem drevje in delam na vrtu. Fizična dela porazdelim na vsak dan po malem, drugače me odvračajo od mojih sanjskih
Aleš Horvat: razstava
oglas
kmetijskimi kulturami na majhnih površinah, kot so travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, posamezno drevje in podobno. Predvsem pa so to vrste, ki se prehranjujejo na teh kmetijskih kulturah, na travnikih, oziroma so
. Lenobno in mirno se zibljejo v smaragdno zeleni vodi. Čudovita pot skozi sotesko nas osupne s svojo lepoto . Drevje , ki na vseh višinskih stopnjah porašča sotesko, je tako bohotno, kot da bi gledali v navpično obrnjen gozd. Med
koristne v sadovnjaku, poleg njih pa je še cela vrsta drugih živali, od sesalcev do žuželk, ki so morda za sadno drevje in jagodičje neprimerne, so pa del prehrane marsikatere koristne živalske vrste. Narava je že tako uredila, da
in nadaljeval svojo pot. Upravnik sadovnjaka Roman Mavec zatrjuje, da je znatno manj poškodovanega sadnega drevja zaradi voluharjev, odkar se je pojavil v sadovnjaku. Njegova jazbina je v sosednjem gozdu. Pogosto se ob ribniku
ob deblu. Carar je prenašalec bele omele. Cikovt včasih gnezdi bliže človeku, ima pa rad več visokega grmovja in drevja . Spoznamo ju po grahastem oprsju in po skakanju po tleh kot kos. Kos ( Turdus merula ) vsako leto gnezdi v kaki
z mrčesom. Če opazujemo poljskega vrabca, vidimo, da najmanj tako natančno in sistematsko obira škodljivce po drevju kot sinice. Je pa res, da ljudje vrabcev ne marajo, ker gnezdijo pod strehami, vlečejo pod strešnike slamo in
, živozelene barve, si spomladi poišče vodo, kjer samčki regljajo in vabijo samičke. Splezajo na grmovje in na drevje . Če se peljemo skozi Lukovico, slišimo spomladi prodorno regljanje številnih samcev z našega ribnika. Samičke
ali z ne preveč visoko travo. Prisotnost kobilic, tako dolgorogih kot kratkorogih, je znak, da trava med sadnim drevjem , ki je njihova poglavitna hrana, ni zastrupljena z insekticidi. V redu kljunatih žuželk je cela vrsta različnih
mu godi prav lipovo odpadlo listje. Listne uši najdemo predvsem v jagodičju, pa tudi na jablanah in drugem sadnem drevju . V sadovnjaku jih obravnavamo kot škodljivce ter jih skušamo zatirati z insekticidi, ki delujejo v ozkem
zadnje noge. Poleg mrežekrilcev so tu še predstavniki kožokrilcev, najpomembnejši opraševalci sadnega drevja in jagodičja. V omenjenem redu so naddružine čebel, čmrljev, os, mravelj in najezdnikov. Pa pojdimo po vrsti .
starih dreves v okoliških gozdovih vse manj. Gozdovi so vedno bolj izkoriščani in očiščeni slabega starega drevja . Tako imajo vse tiste ptice, ki jih človekova bližina ne moti, tu več možnosti za gnezdenje. To so v prvi vrsti
možnosti za skrivališča in domovanje različnih koristnih živali, ki so še posebej pomembne pri zaščiti sadnega drevja . Zahvaljujemo se Matjažu Bedjaniču, univ. dipl. biol. iz Uprave RS za zaščito narave, za nesebično pomoč pri
sin Vito Bassegli - Gozze obnovila stari renesančni park in ga zasadila z mnogimi eksotičnimi in redkimi vrstami drevja , ki so jih mornarji prinesli s svojih potovanj. V zahodnem delu posestva, ki se imenuje Drvarica, pa so v
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.