sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "ekstazi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
polastil bi se v hip v ekstazi je.
Eno.si
oglas
Po učinkih je nekoliko podoben MDMA zato je njegovo poulično ime tekoči ekstazi
izgubljen ekstazi vidi čudovite čarobne vizije veličastne apoteoze drugih vekov
Po testni probi je ugotovil da gre prej za efedrin kot za ekstazi
Začutute utrip dobrodelnosti in se rdečem pridružite neponovljivi glasbeni ekstazi
Vedno sem imel najraje čisti ekstazi feeling
Tko kot zmer bo ostal Ubil ga je ekstazi mrtvih samo dobro
ačelo se je travo pri letih sem okusil ekstazi pri pa heroin se spominja
GHB gamahidroksibutirat tekoči ekstazi date rape drug
Disko Zdej bos pa ti dubu po picki ker me ekstazi popusca
Vodil pa je ekstazi
ekstazi se bo valjal pred vašimi nogami
Quote ZOMBA said Kva si boš daju žilo hors koko pa ekstazi veliko sreče grobu
Če vzamem gobe čez ekstazi ne pade taka masivna zavesa
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.