sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "gawker".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Škandal je izbruhnil včeraj ko so se na web portalu gawker com pojavila zasebna elektronska sporočila
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
zanimiv članek mnenje na feeds gawker com gizmodo full jbqB
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.