sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "gozd".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Dogovor preprečevanju izsekavanja gozdov in gospodarjenju gozdovi
Eno.si
oglas
Danes v naravi klimaksni gozd nadomešča gospodarski gozd.
saj gozd je gozd
Zavoda za gozdove Slovenije ocenjuje Poškodovanih slovenskih gozdov
Lastnik gozda ki sečnjo prebiralni sistem neguje gozd
Pravljice gozdu in pripovedovanje gozdu
Sulic gozd in mlatov proti gozdu
Lastniki gozdov so nezadovoljni tudi subvencioniranjem gozdov
Idrijski gozdovi so del Trnovskega gozda ki se drži sklenjenih gozdnih kompleksov tja do hrvaških gozdov
po planjavi in dospeta v gozd. Jašeta po gozdu
poveča normativna poraba za površine gozda ki so bile poškodovane ujmi • litrov na hektar gozda • litrov
Na sprehodu skozi gozd bomo spoznali zakonitosti gozda njegov pomen ter vplive človeka na gozd
Vendar gozd je gozd njem je prava zima doma
mešani gozd gozd katerem raste več drevesnih vrst jur
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.