sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "hipotonija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
množiti namesto da bi se lista skrajševala zlatenica pomanjkanje enzima alfa antitripsina jetrih mišična hipotonija
Eno.si
oglas
Uporaba zadnjem trimeseČju še zlasti pa pred porodom lahko povzroČi motnje srČnega ritma hipotermijo hipotonijo
Prve tri ali štiri mesece je bila brez moč Temu se pravi hipotonija
hipotonija nizek mišični tonus
Bi lahko imelo to sploh kaj veze na primer hipotonija trupa hipertonija ramen vratu
neonatalnem oddelku Pediatrične klinike kamor je bila sprejeta zaradi nenapredovanja razvoju odkrili hipotonijo
Pokažejo se že ob rojstvu hipotonija skeletne anomalije
teka), izguba telesne mase, nespečnost, zaspanost, ataksija (nezmožnost usklajenega gibanja mišic), hipotonija
Vedno več dojenčkov in otrok ima težave gibalnim razvojem najpogostejše so nižjim mišičnim tonusom hipotonija
mišična hipotonija
Poznam nešteto staršev ki so se srečali hipotonijo pri svojih otrocih je ta razvojem in pravilnim rokovanje
Pri dolgotrajnem jemanju spodbujevalnih odvajal se lahko črevo okvari hipotonija oziroma atonija črevesa
Tako pa imajo otroci hipotonijo običajno neaktivne trebušne mišice in posledično naprej zvrnjeno medenico
Glede pasenja kravic pa je več možnosti da je prav obratno zaradi hipotonije ne zmore pasti kravice in
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.