sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "hlev".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
so preprečili, da bi se ogenj razširil na druge objekte, saj so v neposredni bližini tudi stanovanjska hiša in hlevi , kljub temu pa je nastalo za okoli osem milijonov tolarjev škode. V nesreči pa lastnik hiše Branko Roškar skupaj s
tako pristno. Zato pa je treba do zadnje kmetije v Gorenji Trebuši in do tja se vse navigacije izgubijo. Če bi bil hlev zraven hiše, če bi bile krave privezane, če bi se koze pasle v majhni ogradi, če bi. . ., namreč ne bi bil Raj. Tako pa
bolezni, pa v nadaljevanju. Družina si je po prvem šoku sicer opomogla, toda trgovanje z živalmi iz njihovega hleva je še zmeraj prepovedano. .. Še danes ne verjamem, da je naša Pika res zbolela za BSE, je začel pogovor gospodar
dni kasneje sem šel v Mursko Središče po krmila. Ko sem bil na poti, me je poklicala žena in mi povedala, da imamo v hlevu inšpekcijo. ' Nič hudega, saj imamo vse živali oštevilčene, ' sem ji odgovoril. Ko sem se vrnil domov, je bil v
inšpekcijo. ' Nič hudega, saj imamo vse živali oštevilčene, ' sem ji odgovoril. Ko sem se vrnil domov, je bil v hlevu ob ptujski veterinarski inšpektorici tudi inšpektor iz Ljubljane in ko je natančno pregledal vsako žival
vsako žival posebej, me je vprašal: ' Mar veste, zakaj sem tukaj? ' ' Verjetno zato, da bi preverili, ali imamo v hlevu kakšno žival na črno, ' sem mu odgovoril. ' Žal ne, vaša Pika je bila pozitivna na BSE, ' mi je odvrnil. Prvih
, da bodo na kmetijskem ministrstvu pohiteli in jim ga z denarno injekcijo pomagali čim prej dokončno izgnati iz hleva . LJUBLJANA, 15. Danes se izteče rok za oddajo vlog za pridobitev dodatka za veliko družino, do katerega so takšne
sredstva. V Breginju je vse več starejših. Vse manj se jih ukvarja z živinorejo. Le še štirje imajo krave, skupni hlev je prazen. Tudi ovac in koz ni. Stvari so šle predaleč. Gozd se združuje z vasjo. Slovenske vasi ogrožajo zveri in
povečala še za 20 žrebet, ki si jih bodo lahko obiskovalci kobilarne najprej ogledali v izpustih pred kompleksom hlevov , v drugi polovici meseca maja pa tudi na lipiških pašnikih. Prvo žrebe je moškega spola, potomec očeta 264 Pluto
pozabili celo na svoja ideološka načela. Namesto da bi potrebo po tem mesu politično korektno pokrivali iz hlevov kmetijskih zadrug, so kupovali izključno zasebne svinje, ki so bile krmljene po natančnem načrtu s koruzo, ržjo
še okoli sto kilogramov domačih prekajenih mesnin in sto litrov domačega žganja. Lastnik je s pomočjo sosedov iz hleva sicer uspel rešiti vso živino, sedem krav in bikov ter dva prašiča, gmotno škodo pa kljub temu ocenjujejo kar na 15
policijske pa - trulje. Askar je bil vodnik psa. Sami so jih dresirali za odkrivanje narkotikov. Imeli pa so hlev z domačimi živalmi in pujsom v kletki z razgledom na dvorišče. Mladeniči, zbrani z vseh vetrov in kotov Sovjetske
, zdaj pa pravi, da se je o njej še mogoče pogajati. Avstrijcem so posredovali tudi grobo oceno stroškov rušenja hlevov in drugih objektov - to naj bi stalo približno milijon evrov - toda odgovora z avstrijske strani ni bilo, pravi
. Tak način dela je za kmetije z visoko mlečnostjo po kravi nujno potreben. Pri nižji povprečni mlečnosti krav v hlevu se lahko zadovoljimo z oceno kakovosti krme ( videz, otip, vonj ), vendar je tudi v tem primeru potrebno izbrati
gospodarskima poslopjema. Preprosto, ker so pridelke vozili kar z vozovi v pokrite prostore in seno nad goveji hlev . Čeprav to danes ne služi več temu namenu, pa še vedno vzdržujejo nekdanji izgled hlevov. Ko sva govorila o
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}