sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "inkret".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
pred časom umrla. Svoje mnenje in vtise o tej kiparski delavnici pa je na otvoritvi delil z obiskovalci tudi Lovro Inkret . Otvoritev je popestrila Brencl Banda.
že dolgo svoje mesto v slovenski literarni zgodovini. Inkret , tudi pisec spremnega besedila. Pri tem je zajemal iz vsega avtorjevega opusa, torej iz osmih pesniških zbirk,
sestanek IO, in prvoligaš P. jama. (iđ) Inkret (vsi Slovenija).
Francije, pa je dosegel 18 točk. Inkret (vsi Maribor).
Košute prinaša pesmi, ki so nastale med letoma 1963 in 2001. Izbor, ki je tako kot spremna beseda delo Andreja Inkreta , upošteva kronološki razvoj pesnikovega pisanja, od prvih mladostnih začetkov do danes. V zbirki najdemo vsa
. Žabe veljajo tudi za prvo resnejšo razpravo o dramatiki pred Aristotlom. Obe komediji lahko v prevodu Andreje Inkret v slovenskem prevodu beremo prvič, sta pa nebrzdani satiri na tedanje politične in kulturne razmere. Izbor
napravah, a je že nekaj mesecev zaradi zdravstvenih težav na bolniški. Inkreta se je začel boriti za odškodnino, ki mu po njegovem mnenju zaradi napačne diagnoze zagotovo pripada. Na okrožno
. Jože Hudeček je izdal kratek roman Klic jezera; prepoznamo Bohinj z okolico, zgodba pa je ljubezenska. Andrej Inkret je v knjigi Melanholična razmerja zbral svoje dnevniške in druge zapiske med letoma 1992 in 1995. Na knjižnem
vez s konjskimi usti je potreben dober sedež jahača in tudi roke in pričakovanje, da bo konj sprejel roko. Inkret : Za Hekubo - gledališka poročila 1978 - 1999. Slovenski gledališki muzej, Ljubljana 2000 (Zbirka Gledališke
izvedenec psihiatrične stroke, potem pa se bo odločila o usodi razpisanih obravnav do konec tega meseca. Inkret je tudi dejal, da naj bi uprava zaporov posredovala zdravniško spričevalo v sodni spis, vendar spričevala v
leta 1997 in da je bilo med 12 ustanovnimi člani društva vsaj polovica članov Mladega foruma ZLSD iz Rogaške. Inkret denimo je bil predsednik nadzornega odbora Mladega foruma, aktiven član je bil tudi v klubu strankinega
, tj. ustvarjalnega branja in igre”. Dikli} 1977, 64. Prim.: Trdina 1961, 182; Kmecl 1976, 281; Inkret 1988, 320; Poniž 1996b, 107. Ni pa preprosto niti lahko. Dijaki morajo namreč oblikovati dramski dialog iz
, aktiven član je bil tudi v klubu strankinega podmladka v Rogaški. Eden od članov društva, še vedno jih je 12, Inkret jih je iz glave lahko naštel štiri, je tudi Andrej Del Fabro. Del Fabro je, tako piše na spletnih straneh Mladega
je spričevalo zahteval prek faksa, vendar so mu iz zaporov na Igu sporočili, da je faks v okvari. Zato je Inkret spričevalo zahteval po elektronski pošti.
parc. št. 244/1 in 244/6, vpisanih v vl. št. 1114 k.o. Sela z ocenjeno vrednostjo 80.833,50 EUR. Inkret , Razlagova 9, Celje 2. Mervin d.o.o., Mostec 6, Dobova 3. mld. Lovro Černoš, zastopan po materi Andreji ernoš iz
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}