sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "inkret".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Jakov Brdar Ana Cajnko Tanja Smole Cvelbar Dragica Čadež Vasilije Ćetković Vasko Anton Flego Lovto inkret
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.