sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "intelektualec".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Solidarnosti so sami intelektualci
Eno.si
oglas
Britanski konzervativni intelektualec in zgodovinar
To sploh ni bil intelektualec
Poleg tegao kakšnih intelektualcih govoriš
Kakšna je dolžnost izobraženih ljudi intelektualcev
Tak intelektualec...za vikat
Nerazumljen intelektualec med iskalci živega srebra
Izobraženec intelektualec se postane drugače
In intelektualci naši kao
Kdor ne ceni religije, se je samo-omejil (ni intelektualec). Oblast se boji intelektualcev.
Drugače pa intelektualcem prpa dela
Samo to intelektualci
Mladina je za razmišljujoče intelektualce
In to naj bodo slovenski intelektualci
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.