sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "iztrebiti".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
zasedli mesto, iztrebili upornike ter upravo prenaredili po avstrij-
Hipnodizajn
oglas
Zakaj ne bi kar preventivno iztrebili par vrst zverin
Če iztrebiš svoj plen boš lačen
Ne bi bili prva oblika življenja ki je iztrebila samo sebe
Vsepovsod raste in je ne moreš iztrebiti ker ima toliko semen
Misliš nekdo ki bi jih rad iztrebil je bleknil Branko
da napadejo Goriško in iztrebijo vse krivoverce, ako se luteranstvo
Izbruh Toba je človeštvo skoraj popolnoma iztrebil
Kdaj bodo iztrebili lenuhe
"To se mora iztrebiti!" se je pater Herand še bolj upiral.
Če ponovim človek je sposoben iztrebiti bakterije
da iztrebiti ... V očetovem srcu je pognala
Placenta se iztrebi ko se otrok rodi
Njegove Palestince bodo iztrebili do konca
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.