sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jani moderndorfer".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
odnesti tako Viranta in Gorenaka absurd pa je da se tem dere in izvaja pozive vodja poslanske skupine PS jani
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.