sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelševje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Tu rastejo nižinski poplavni gozdovi lirsko hrastovobelo gabrovi gozdovi in obrečna vrbovja jelševja
Eno: Psihomagija
oglas
Zadaj za smerko pa travniki jelševje ob potočku in dalje gozd na vznožju Rožnika
0 * Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (
ki je najbolje tekel ter bil najboljši nastavljavec: „Bdimo, bežimo, Oreharjev Blaž — molí roko iz jelševja
Še je pogledal okrog sebe, pogledal v bližnje jelševje potem pa zaprl vrata za sabo in legel v nizki
blago strmino ki širino ni uspela zrasti več kot do nekaj metrov in se je tik nad potokom bogato odela jelševje
Polagoma se bo moralo umakniti jelševje črnim gozdom, donašajočim več dobička kakor nizko jelševje.
91E0 * Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior
kakšen način umestiti sistem gozdnogospodarskega načrtovanja manjše gozdne habitatne tipe na primer jelševja
ki so vodile med jelševjem in robidovjem v drugo
levi podolgovat hrib na grebenu gleda mu bela cerkvica izmed temnega smrečja ob robu njegovem naznanja jelševje
jelševju je zapela ptica
sila na primer lani poleti primeru napada podlubnikov oziroma kadar to zahteva način gospodarjenja jelševja
Pot pelje naprej po s pobočju Kontnega vrha zložno med jelševjem in borovjem potem pa se spušča po smrekovem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.