sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelovobukovi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Generalisti na primer kos se dobro znajdejo različnih življenjskih okoljih tako smrekovem in jelovobukovem
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Posebej dinarskih jelovobukovih gozdovih se je preteklosti obnavljanje starih sestojev zadrževalo tudi
Za Kočevsko so značilni dinarski jelovobukovi gozdovi in bukovi gozdovi ki skupaj pokrivajo kar gozdne
Pogosti so zlasti iglastih in jelovobukovih gozdovih kjer je dovolj odmrlih dreves da si vanje lahko
Je pomemben habitat velikih zveri rjavega medveda volka in risa hkrati pa so jelovobukovi gozdovi pomemben
Več kot polovico Nanosa pokrivajo jelovobukovi gozdovi prednjem delu so borovi sestoji gorski travniki
Mala gora je glavnem porasla bukovimi in mešanimi jelovobukovimi gozdovi ter neposeljena le okoli redkih
KOČEVJE izkupičkom od prodaje lesa iz jelovobukovih gozdov Kočevske bi na enem gospodarsko najbolj podhranjenih
Mala gora je glavnem porasla bukovimi in mešanimi jelovobukovimi gozdovi ter neposeljena
poglavitni razlog za izostanek jelovega mladja objedanje divjadi potrjujejo primerjalne raziskave mešanimi jelovobukovimi
Ravniški gozdovi so precej stari sestavljajo pa jih smrekovi nasadi in jelovobukovi gozdovi
Tudi zadnje primerjalne študije štirih jelovobukovih pragozdov Sloveniji in gospodarskih gozdov na primerljivih
Pretežni del slovenskih gozdov % je območju bukovih jelovobukovih in bukovohrastovih gozdov ki imajo
Višji v del N n v močno zakrasel in porasel jelovobukovim gozdom nižjem bolj uravnanem z delu n v gozd
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.