sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kleiza".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
bo kriza ne kleiza
Hipnodizajn
oglas
imajo tri centre rotaciji na krilu kleizo mačiulisa in še kopico odličnih bekov
Ajej kleiza bogdanović parker gasol dragič
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.