sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kmecl".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
vrsto uglednih osebnosti, med drugimi tedanji kulturni » minister « pri slovenskem IS, prof. dr. Matjaž Kmecl , prof. dr. Stojan Plesničar, predstavniki domačih kulturnih organizacij in oblasti, skratka bilo je dosti
zaslugi, pomembno in trajno mesto. Aleksander Videčnik je zgornjesavinjski Valvazor kot ga imenuje dr. Matjaž Kmecl . Njegova predanost je vredna pozornosti - nenazadnje nas postavlja pred naše lastno ogledalo. Lučki svetniki
, Ane Drev in bratov Žvižej do Mojmira Sepeta, Ota Pestnerja, Nuške Drašček in Marjetke J. Vovk, od Matjaža Kmecla do Milana Brgleza, Zdravka Počivalška in Irene Majcen, od Stanislava Pejovnika do Franja Bobinca. Med 310
uvedbo tega programa je pripravila skupina strokovnjakov pod vodstvom doc. dr. Zoltana Jana, prof. dr. Matjaža Kmecla in dr. Branka Marušiča ter ga poslala v akreditacijo svetu za visoko šolstvo. Po pričakovanjih Zoltana Jana naj
slovenistike na ljub \ ljanski univerzi, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj in politik Matjaž Kmecl danes praznuje 80. rojstni dan. Kmecl se je rodil v učiteljski družini, ki se je pogosto selila. Po gimnaziji v
univerzi, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj in politik Matjaž Kmecl danes praznuje 80. rojstni dan . Kmecl se je rodil v učiteljski družini, ki se je pogosto selila. Po gimnaziji v Celju, ki jo je končal leta 1953, je
je bil izvoljen za rednega profesorja. Med letoma 1977 in 1979 je bil dekan Filozofske fakultete v Ljubljani . Kmecl je bil med drugim sourednik Problemov in urednik Jezika in slovstva. Objavljal je literarne kritike in
. Leta 1997 je bil izvoljen za izrednega člana SAZU-ja, leta 2003 pa je postal redni član. V leposlovju se je Kmecl uveljavil predvsem kot dramatik, poznana so njegove igre, kot so Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta ,
bivšega demokrata. Združena lista naj bi razmišljala o dveh možnih kandidatih, obeh profesorjih, dr. Matjažu Kmeclu , ki je bil leta 1992 šef Kučanovega volilnega štaba in » marksistu « dr. Levu Kreftu, podpredsedniku državnega
šestimi inštrumentalisti. Žirija dvanajstih dnevov komedije za žlahtno komedijsko pero ( v sestavi dr. Matjaž Kmecl , Tina Kosi in Krištof Dovjak ) je izmed trinajstih komedijskih besedil, ki so prišla na tradicionalni anonimni
Andrej Božič, direktor družbe Magneti Ljubljana Albert Erman, generalni direktor družbe Kolektor Etra Tomaž Kmecl , direktorica družbe Atotech Slovenija Mariana Karla Rebernik ter direktor družbe Cleangrad Jernej Zupančič .
odstotno povprečno rastjo prihodkov na tujih trgih ter dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 71.531 evrov . Kmecl pa je izpostavil skrb podjetja za kader: med drugim svojim zaposlenim nudijo neomejeno količino sadja na
za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju. Odbor za podelitve nagrad, ki mu je predsedoval dr. Matjaž Kmecl , je nagrajence s tajnim glasovanjem izbral izmed 65 predlogov ( le enim manj kot lani, ko je bilo predlogov največ
le enim manj kot lani, ko je bilo predlogov največ doslej ) za 43 kandidatov z vseh področij šolstva. Po besedah dr. Kmecla je bilo predlaganje kandidatov korektno in dobro utemeljeno, predlagatelji pa zelo različni. Največ
K1 Poročila - 0.15 K1, reportaža - 1.10 Renegade - Neusmiljeni lov Imenitni slovenski radijski avtor dr. Matjaž Kmecl je napisal jezikovno izvrstno, bogato in svojevrstno igro v slogu novega romantizma. V njej dva moška po svoji
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}