sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kmecl".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Ajde ude kmecl makarović spomenka
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
igra Spomin Ekologija Nastopi učencev glasbenih šol GŠ Trebnje SGBŠ Lj Beseda na uho Radijska igra M kmecl
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.