sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "konstill".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
na strani od konstilla si lahko izbereš barvo tepiha in obrobe € je cena za samo kolko sem gledal ima
Festival Grounded
oglas
Spraševal sem že fego konstill gledring
tud podjetje konstill ima različne barve različne obrobe lahko ti izvezejo tudi logotip ali kak napis
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.