sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "lacan".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Arheologija vednosti je v šestdesetih letih, ko so ustvarjali tudi strukturalisti Lévi - Strauss, Barthes , Lacan , Althusser, začrtalo nov pristop v sociologiji in antropologiji. Epistemologijo vednosti je napisal z veliko
) ne da povedati nič pametnega oz. nič takega, kar bi imelo resen znanstveno - teoretski status. Resnici na ljubo , Lacan je v teh kontekstih bolj abstraktno - teoretski, Freud pa znanstveno - teoretski. Oba veleuma svetovne
, Kuga fantazem. .. ). Raziskuje nemški idealizem, psihoanalizo, zlasti psihoanalitično filozofijo Jacquesa Lacana in filozofsko analizo množične kulture, predvsem literature in filma. Internet omogoča hitro širjenje in
«. Kowalska je izrazito narcistična oseba, najmanj, kar bi ji doktrina lahko očitala, sta nečimrnost in napuh . Lacan v besedilu z naslovom Bog in užitek ženske zapiše, da je prvo bitje, o katerem imamo neki občutek, naše lastno
nakazuje in izpostavlja družbeno pozicijo ženske v odnosu do moškega užitka in obratno, kot je zapisal Jacques Lacan Ni spolnega razmerja. S tem odpira naravo umetniškega dela polju mitologizacije in fantazme o celosti moškega
. Vodoravno: 1 Bukovec, 8 kleč, 12 Etolija, 13 ride, 14 reža, 15 režiser, 17 Aha, 18 žena, 19 Iri, 20 ča, 21 Žan, 22 Lacan , 24 Penelopa, 26 trend, 28 Esa, 29 T ( omaž ) Š ( alamun ), 31 Ots, 32 azot, 34 era, 35 literat, 37 Ozim, 38 očim, 39
, ki si prizadeva tako osvetliti ključno vlogo J. Butler pri nasprotovanju trdi filozofski liniji Freud - Lacan - lakanovci kot tudi utrditi razsežnosti tega tako privlačnega pristopa. » Mar ni paradoksno, če poskušamo s
se pojavlja v nemški klasični filozofiji G. W. F. Hegla in Karla Marxa, psihoanalizi Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana do tistega v sodobni filozofski tradiciji s filozofi, kot sta Jacques Derrida in Gilles Deleuze. Kot lahko
, kar izkazuje avtorjevo površno in enostransko poznavanje vsebine, s katero se je spoprijel. Vam ljubi Jacques Lacan , g. Tomšič, je zapisal tudi naslednje besede: » Vedno govorim resnico, a ne v celoti, ker ni dojemljiva. Celotno
. Zelo pogrošno izzvenijo Vaši napadi na RKC; prodajate skovanke, ki jih pri Vam tako ljubem Jacquesu Lacanu ni najti nikjer v izjemno bogatem opusu tega psihoanalitika in misleca. Ob koncu naj Vas, g. Tomšič, posvarim
, doslejšnje strankarsko življenje pa jim je uspelo preživeti brez večjih cepitev in ( raz ) združevanj. Jacques Lacan ni zaman izjavil, da so krščanski teologi danes edini pravi materialisti. Verjetno je imel v mislih tradicijo
urednica Neda Pagon, erudit, borec za spremembe leta ' 68, feminist, zgodovinar, ki se je gibal med Foucaultom in Lacanom , ki se pogosto referira na Jean - Paula Vernanta in Marcela Detienna, je v esejih, objavljenih v tej knjigi ,
s koncepti strukturalizma, se pravi kot pogojene s strukturnimi spremembami v družbi. Odgovor Jacquesa Lacana je bil, da se je leta 1968 zgodilo ravno to: strukture dejansko so sestopile na ulice. Na zunaj vidni eksplozivni
ob vsiljenem demokratičnem konsenzu, eksplozija ( samo ) destruktivnega nasilja? Spomnimo se, kako je Lacan izzval študentske protestnike: » Kot revolucionarji ste histeriki, ki zahtevate novega gospodarja. Dobili ga
doživetja, ki ga srečujemo pri Metzu, je zasnovano na psihoanalitično semiološkem kontekstu Jacquesa Lacana , ki jezikovno prakso pojasnjuje s triado Imaginarno, Simbolno in Realno. Filmsko doživetje nastane samo v
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}